Alla IT-tjänster

Här hittar du korta beskrivningar av de IT-tjänster som finns.

Arbetsplatstjänsten

Arbetsplatstjänsten är den standardarbetsplats som erbjuds av IT-avdelningen på Stockholms universitet. Tjänsten finns både för Windows och Mac.

Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatstjänsten erbjuder en komplett datorarbetsplats där hårdvara och mjukvara med tillhörande support ingår. Arbetsplatstjänsten ger en smidig tillgång till centrala IT-tjänster som t.ex. Printomat, e-post och lagring.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Arbetsplatstjänsten är en komplett arbetsplats inkluderande såväl hårdvara som mjukvara. Arbetsplatstjänsten är en central tjänst vilket innebär att den lokala administrationen minimeras.

Tjänstebeskrivning Arbetsplatstjänsten inkl hårdvara

Prislista Arbetsplatstjänsten inklusive hårdvara

Tjänstebeskrivning Arbetsplatstjänsten med egen hårdvara

Avvecklingstjänsten

Avvecklingstjänsten säkerställer att uttjänt hårdvara avvecklas på ett säkert sätt, både ur ett informationssäkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv.

Tjänstebeskrivning Avvecklingstjänsten

Centraliserad IOS-hantering

Tjänsten centraliserad IOS-hantering ger minskad administration ute i verksamheten, ökad kontroll av enheter samt en ökad säkerhet (fjärrlåsning).

Tjänstebeskrivning Centraliserad IOS-hantering

Centraliserad iPad

Tjänsten centraliserad iPad ger minskad administration ute i verksamheten, ökad kontroll av enheter samt en ökad säkerhet (fjärrlåsning).

Tjänstebeskrivning Centraliserad iPad

E-arkiv

E-arkiv möjliggör strukturerad digital arkivering och används av arkivarier

Tjänstebeskrivning E-arkiv

Elektroniska val

Tjänsten ger tekniskt och administrativt stöd för elektronisk omröstning vid val av institutionsstyrelse, dekan och fakultetsnämnd samt vicerektor och områdesnämnd.
Elektroniskt val innebär att den röstberättigade personen får ett e-postmeddelande med information och en länk till en personlig valsedel på webben.

Tjänstebeskrivning Elektroniska val

ELN - Electronic Lab Notebook

ELN (Electronic Lab Notebook) är en "loggbok" där forskare och doktorander digitalt kan dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat inom exempelvis experimentell forskning.

Tjänstebeskrivning ELN

E-mötestjänsten Zoom

E-mötestjänsten Zoom erbjuder ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Tjänsten ger miljömässiga fördelar då den erbjuder möjlighet till resfria möten.

Tjänstebeskrivning Zoom

Webinarlicens Zoom

Zoom-rum

Säkerhet och integritet i Zoom

E-post

Tjänsten E-post är en driftsäker och användarvänlig plattform för elektronisk kommunikation vid Stockholms universitet. Tjänsten följer myndighetens krav avseende offentlighetsprincipen.

Tjänstebeskrivning E-post

Större e-postutskick - massmejl

E-signaturtjänsten

Med hjälp av E-signaturtjänsten kan du enkelt signera och validera signerade dokument genom att logga in med ditt universitetskonto.

Tjänstebeskrivning E-signaturtjänsten

Fjärranslutning (VPN)

Fjärranslutning (VPN) är en tjänst för fjärråtkomst till universitetets nätverk. Den ger användare möjlighet att ansluta till universitetets nätverk från valfri plats i världen med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats.

Tjänstebeskrivning Fjärranslutning (VPN)

Inloggningstjänsten

Inloggningstjänsten medger att Stockholms universitets användare kan logga in i olika system och applikationer med hjälp av sitt universitetskonto.

Tjänstebeskrivning Inloggningstjänsten

Inventeringstjänsten

Inventeringstjänsten riktar sig till de institutioner/motsvarande som har behov av att skapa kontroll över sina IT-tillgångar (hårdvara och mjukvara). Med underlaget från tjänsten kan du analysera användning och nyttja dessa mer kostnadseffektivt.

Tjänstebeskrivning Inventeringstjänsten

IT-access

IT-access är bastjänsten för IT för universitetets medarbetare. IT-accessavgiften räknas ut årligen baserat på antal anställda enligt fastslagna beräkningskriterier och avgiften debiteras tertialvis, i april, augusti och december.

IT-access

Kursvärderingstjänsten

Kursvärderingstjänsten gör det enkelt att skapa kursvärdering för alla kurser som ligger i lärplattformen Athena. Alla institutioner har tillgång till verktyget som är kostnadsfritt att använda.

Tjänstebeskrivning Kursvärderingstjänsten

Lagring och säkerhetskopiering

Tjänsten ger tillgång till lagringsutrymme och säkerhetskopiering. Filer kan lagras hos universitetet (hemkatalog och gemensamma kataloger) eller i molnet (Box-tjänst).

Tjänstebeskrivning lagring och säkerhetskopiering

Tjänstebeskrivning Box

Tjänstebeskrivning lagring av forskningsdata

Min studieplan

Min studieplan är ett digitalt verktyg för en informationssäker, effektiv, rättssäker och hållbar process för studieplaner.

Tjänstebeskrivning Min studieplan

Servertjänster

Tjänstebeskrivning Hyr serverplats (colocation)

Tjänstebeskrivning Serverdrift VPS

Tal-till-text

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tjänstebeskrivning Tal-till-text

Telefoni

Fast anknytning - analog enhet

Tjänsten Fast anknytning – analog enhet innebär ett telefonabonnemang (en anknytning) för analoga enheter såsom porttelefon, kortläsare, fax och frankeringsmaskin.

Tjänstebeskrivning fast anknytning - analog enhet

Fristående mobil

Fristående mobil är ett vanligt mobilabonnemang hos den centralt upphandlade operatören. Med fristående mobil har du ingen anknytning och ingen tillgång till växeltjänsterna.

Tjänstebeskrivning fristående mobil

Funktionsabonnemang Telematik/M2M

Tjänsten Telematik/M2M funktionsabonnemang möjliggör mobil kommunikation för utrustning såsom larm, övervakning av utrustning, porttelefoner och hissar.

Funktionsabonnemang Telematik/M2M

Gruppnummer

Gruppnummer är en telefontjänst som används när det finns behov av att distribuera samtal till en eller flera användare men där det inte finns något behov av att köa samtal.

Tjänstebeskrivning gruppnummer

Grupp-SMS

Tjänsten Grupp-SMS används när det finns behov av att skicka ut SMS till flera mottagare samtidigt.

Tjänstebeskrivning Grupp-SMS

Grupp-SMS API

Grupp-SMS API används när det finns behov av att skicka ut SMS samtidigt till flera mottagare. Det finns även möjlighet att nyttja ett API (Application Programming Interface) mellan en SU-applikation och Grupp-SMS-tjänsten.

Tjänstebeskrivning Grupp-SMS API

Kontaktcenter

Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till verksamheten, oavsett ärende och kanal, via telefon, chatt, e-post, sociala medier etc.

Tjänstebeskrivning Kontaktcenter

Mobil anknytning

Mobil anknytning ersätter den fasta telefonen på skrivbordet. Du får full funktionalitet i mobilen och kan hänvisa din telefon om du är sjuk, på möte etc.

Tjänstebeskrivning mobil anknytning

Mobilt bredband - abonnemang

Tjänsten Mobilt bredband gör att du kan ta med dig datorn eller surfplattan och koppla upp dig var som helst under förutsättning att det finns mobiltäckning.

Tjänstebeskrivning - mobilt bredband

Svarsgrupp enkel

Svarsgrupp enkel används när det finns behov av att flera personer (svarsgruppsmedlemmar) betjänar ett anropsnummer.

Tjänstebeskrivning svarsgrupp enkel

Svarsgrupp avancerad

Svarsgrupp avancerad används när det finns behov av att flera personer (svarsgruppsmedlemmar) betjänar ett anropsnummer.

Tjänstebeskrivning svarsgrupp avancerad

Universitetskonto

Universitetskonto/SUKAT

Beställning av nytt, ändring av befintligt eller avslut av universitetskonto görs av den SUKAT-ansvarige vid respektive institution/motsvarande.

Universitetskonto/SUKAT

Vad är SUKAT?

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här.

Vad är SUKAT?

Nyanmälningar, ändringar & avslut SUKAT

Använd formulären för att göra nyanmälningar och ändringar till SUKAT-registret. OBS att du måste vara behörig SUKAT-beställare för att komma åt formuläret. Tänk på att vara ute i extra god tid vid terminsstart!

Utskrifter och kopiering - Printomat

Printomat är en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv utskriftstjänst som är tillgänglig för alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet.

Tjänstebeskrivning Printomat

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: IT-avdelningen