LabArchives

Vänligen notera att tjänsten Elektroniska labböcker från LabArchives kommer att avslutas under 2024. För mer information, vänligen kontakta Forskningsdatateamet.

Elektroniska labböcker (Electronic Lab Notebook, ELN) är loggböcker där forskare och doktorander digitalt kan dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat inom exempelvis experimentell forskning. I ELN kan forskare på ett överskådligt och tillförlitligt sätt samla information om metoder, resultat och mjukvaror som använts samt spåra ändringar och dela material med relevanta parter.

Du som är forskare eller doktorand kan använda LabArchives, som är ett säkert, molnbaserat ELN-verktyg och passar en rad olika forskningsdiscipliner. LabArchives är lämplig för de flesta datatyper och filformat och kan integreras med många andra verktyg och plattformar för att förenkla forskningsprocessen.

Institutioner eller forskningsledare beställer licenser. Forskningsledare som tilldelats en licens kan sedan på egen hand lägga till gruppmedlemmar (dessa utgör ytterligare licenser som debiteras) via IT:s system för Kontohantering. Det finns också möjlighet att testa verktyget kostnadsfritt under en period genom att skapa ett konto hos LabArchives. Du kan därefter bestämma om du vill att kontot skall övergå i en betallicens.

Tjänsten kostar 1290 kr/år/användare (licens) och Stockholms universitetsbibliotek debiterar institutionen i samband med beställningen (förskottsbetalning). Varje institution måste själva bedöma om kostnaden ska bäras av institutionen eller av forskningsprojektet. Tala med din prefekt om du som forskare eller doktorand har frågor om finansiering av ELN.

Hantera och organisera dina forskningsdata, SND

Forskningsdatateamet
Frågor om hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket