Digitala individuella studieplaner – d-ISP

Digitala individuella studieplaner, d-ISP, är en webbtjänst för doktorander, handledare och andra som hanterar individuella studieplaner för forskarstuderande.

Demo-tillfällen för administratörer återkommer till hösten. (Datumen visas här så småningom)

Guider för systemet hittar du i Serviceportalen

I Serviceportalen kan du även skapa ärenden med dina frågor eller komma med förbättringsförslag.

Kontakta IT-avdelningen
För IT-support gå till Serviceportalen Där hittar du kunskapsartiklar & guider, svar på vanliga frågor samt formulär för fråga och felanmälan.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: IT-avdelningen