Säkerhetsskydd

För verksamheter som bedöms omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kommer en analys att genomföras med identifiering och bedömning av så kallade skyddsvärden i nära samarbete med berörd verksamhet.

Analysen kommer att baseras på intervjuer, granskning av dokument samt besiktning av fysisk säkerhet och genomgång av informationssäkerhet. Den kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med säkerhetsskydd.

Arbete med säkerhetsskydd regleras av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Enligt dessa lagar ska det genomföras en säkerhetsskyddsanalys för information och verksamheter som faller inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetspolisen (Säpo) har mer information om säkerhetsskyddsarbetet. Klicka på nedanstående rubriker för att läsa mer:

Kontakt

sakerhet@su.se

Säkerhetsskydd

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen