ALV-utbildningar för chefer

Sammanställning över olika utbildningar inom arbetsmiljö och lika villkor som riktar sig för chefer vid Stockholms universitet.

Grundutbildningen i arbetsmiljö och lika villkor är obligatorisk för alla chefer vid Stockholms universitet. Vi rekommenderar starkt att alla chefer även går fördjupningsutbildningen ALV-arbetet i praktiken.

Beroende på vad man som chef har för behov och roll finns även ett antal fördjupningsutbildningar som man kan anmäla sig till. För samtliga fördjupningsutbildningar krävs att man först har gått grundutbildningen.

Samtliga utbildningar ges vid minst ett tillfälle per termin.

Information om våra kurser och anmälan (eduportal.se)

Arbetsmiljö och lika villkor (ALV)

Grundutbildning

Våren 2024

 • Torsdag 18 januari kl. 9–16
 • Torsdag 22 februari kl. 9–16
 • Tisdag 21 maj kl. 9–16

Hösten 2024

 • Torsdag 5 september kl. 9–16
 • Onsdag 13 november kl. 9–16

ALV-arbete i praktiken

Fördjupningskurs

Våren 2024

 • Fredag 2 februari kl .9–12
 • Onsdag 6 mars kl. 9–12

Hösten 2024

 • Onsdag 11 september kl. 9–12

Ohälsosam arbetsbelastning och tidiga signaler

Fördjupningskurs

Våren 2024

 • Torsdag 15 februari kl. 13–16
 • Onsdag 20 mars kl. 9–12

Hösten 2024

 • Fredag 4 oktober kl. 9–12
 • Torsdag 10 oktober kl. 13–16

Trakasserier, sexuelle trakasserier och kränkande särbehandling

Fördjupningskurs

Våren 2024

 • 25 mars kl. 13–16
 • 28 maj kl. 9–12

Hösten 2024

 • 23 oktober kl. 9–12

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i praktiken

Fördjupningskurs

Våren 2024

 • Torsdag 8 februari kl. 8.30–12.30

Hösten 2024

 • Torsdag 19 september kl. 8.30–12.30

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen