Primula – grundutbildning i PA-systemet

Utbildningen innehåller de vanligaste funktionerna som en personalhandläggare behöver kunna i Primula.

Innehåll

Vi går igenom registrering/hantering av bland annat föräldraledighet, sjukfrånvaro, timavlönad och övriga ledigheter i Primula.

Målgrupp

Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande aktivt arbetar med personaladministration och/eller personalfrågor, ex. personalhandläggare, ekonomihandläggare och administrativa chefer.

Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.

Anmälan

Anmälan görs via kursportalen

Upplysningar

Frågor besvaras av Emma Nilsson, emma.nilsson@su.se.

Tillfällen

Tid: 3 maj kl. 09.00 – 12.00
Plats: Zoom

Länk till utbildningen skickas i anslutning till utbildningsdag.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Personalavdelningen