Webbredaktörsutbildningar

Utbildning för institutioner i Polopoly är uppdelad på två olika delar av webben: webbplats och utbildningskatalog.

Vem kan gå utbildningarna?

För att delta i utbildning för webbplats krävs att det ska finnas tillräckligt med informationsinnehåll på webben och arbetstid, så att webbredaktören arbetar kontinuerligt varje vecka.

OBS! Antalet webbredaktörer ska motsvara omfånget av innehåll på webben för kontinuerligt arbete till viss procent, det vill säga inte för många webbredaktörer.

Hur anmäler man sig?

Anmälan till kommande utbildningar görs av ansvarig huvudredaktör eller administrativ chef, med beskrivning av den egna befintliga och önskade webborganisationen. Besked om plats på utbildning ges efter dialog med webbteamet, som tittar på de kriterier som finns uppsatta för SU:s webborganisation:

Utbildning Webbplatser

Utbildningen innefattar redaktionellt arbete i de "nya" mallarna (inklusive skriva klarspråk, sökmotoroptimering och tillgänglighet) samt genomgång av struktur och innehåll för startsida och ingångssidor samt för forskningskatalog och så kallad minisajt.

OBS! Denna utbildning ger behörighet till webbplats, inte till kurs- och programsidor.

Intresseanmälan

Intresseanmälan till utbildningen sker via ett formulär: Intresseanmälan webbplatsutbildning

Deltagande sker i samråd med SU:s webbteam.

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallar webbplats (2.30 tim)
Del 3: Mallar webbplats, fortsättning (2 tim)

Datum

23 maj kl. 10.00–12.00
28 maj kl. 10.00–12.30
30 maj kl. 10.00–12.00

Deltagaren måste gå alla tre delarna och i ovan ordningsföljd för att få behörighet till Polopoly. Deltagaren förväntas också fullfölja de övningar genomförs inom utbildningen. Kursen ges på svenska.

Kostnad: 3 000 kr per deltagare

Utbildningskatalogen: kurs- och programsidor

En utbildning i två delar för att kunna arbeta med kurs- och programsidor i utbildningskatalogen. Del 1 är densamma som i utbildningen för webbplats. Utbildningen ges på svenska.

OBS! Denna utbildning ger behörighet kurs- och programsidor i utbildningskatalogen, inte till webbplats.

Intresseanmälan

Intresseanmälan till utbildningen sker via formulär (som blir synligt här när datum för nästa utbildningsomgång närmar sig).

Deltagande sker i samråd med SU:s webbteam.

Deltagare: ansvariga och delansvariga webbredaktörer för utbildning samt studieadministratörer.
Förkunskapskrav: helst vana vid webbredaktörsarbete.
Innehåll:

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallarna för kurser och program i utbildningskatalogen (2 tim)

Du måste gå de två delarna och i rätt ordning för att få behörighet att redigera din institutions kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.

Datum

Datum för kommande utbildning är inte satta.

Kostnad: 1 500 kr per deltagare

Forskningskatalogen: projekt- och forskargruppsidor

En planerad/kommande utbildning i två delar för att kunna arbeta med projekt- och forskargruppsidor i forskningskatalogen. Del 2 utgörs av självstudier (video) med efterföljande test. Under pilotutbildningen i september 2022, ingick även del 3 med frågor och feedback. OBS detta är en planerad utbildning som ännu inte startat.

Deltagare: forskare
Förkunskapskrav: inga.

Innehåll

Del 1: Skriva för webben, introduktion till su.se med fokus på forskningskatalogen, introduktion till Polopoly.
Del 2: Självständigt arbete i Polopolys utbildningsmiljö med stöd av inspelad video.

Stöd: webbstuga med fokus forskning

Behörighet till sidor i forskningskatalogen ges när utbildaren har gått igenom de genomförda momenten i Polopoly.

Det har genomförs en pilotutbildning som ska utvärderas innan vi erbjuder den till fler forskare. Vi kommer även att ta fram kriterier för deltagande.

Kompletterande utbildningar

Utbildningarna i webbpubliceringssystemet Polopoly kompletteras med redaktionella och andra utbildningar, varav vissa är obligatoriska (se längst ner på sidan).

Ansvarig huvudredaktör ska gå alla utbildningar, både i Polopoly och de redaktionella. Delansvarig webbredaktör ska gå alla utbildningar för webbplats, alla redaktionella utbildningar samt för utbildningskatalog om delansvaret gäller utbildning.

Utbildningar, andra än i verktyget Polopoly

Redaktionell utbildning ges inom utbildningspaketen; Utbildning i klarspråk, skriva för webben och sökoptimering ingår i utbildningarna i de olika mallarna och i webbstugorna.

Därutöver ger vi separata utbildningar för webbredaktörer i nya mallar.

  • Sökmotoroptimering och spridning i digitala kanaler (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Juridik för innehåll på internet (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Bildhantering (kommande, obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Skriva klarspråk, tillgängligt och bli hittad på webben (EJ obligatorisk men bra repetition)

Även utbildningar inom andra aktuella områden erbjuds.

Internutbildningar i kommunikation

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen