TimeEdit Viewer/Reserve

TE Viewer och TE Reserve är TimeEdits självservicegränssnitt för studenter och anställda, för att söka ut och visa scheman, samt utföra enklare bokningar av lokaler och utrustning.

Ingång Sök schema

Ingen inloggning krävs. Sökning av schema samt bokningsöversikt över centrala lokaler.

 • Studenter som vill se sina personliga scheman hänvisas till schema.su.se.
 • Lärare som vill se sina personliga scheman hänvisas till funktionen "Mitt schema" under ingången Personal, se nedan.

Ingång Personal

För anställda. Inloggning sker med universitetskontot. Följande sidor med olika funktioner finns tillgängliga:

För att få ut ditt personliga schema, både kurs-/lokalbokningar utförda av schemaläggare på institutionen eller dina egna webbokningar.

Schemasökning - lista

För att söka ut scheman för lokal, kurs, kurstillfällen, delkurs (motsv. modul i Ladok), moment, person, studentgrupp, personalgrupp, ändamål, undervisningstyp, institution, utrustning. Schemat visas i listformat.

Schemasökning - grafiskt

För att söka ut scheman för lokal, kurs, kurstillfällen, delkurs (motsv. modul i Ladok), moment, person, studentgrupp, personalgrupp, ändamål, undervisningstyp, institution, utrustning. Schemat visas i kalenderformat.

Visar bokningsläget i de centrala lärosalarna dag för dag.

Här kan personal boka institutionsägda lokaler om institutionen tillgängliggjort några som bokningsbara. Se instruktioner i nedan pdf-fil:

Hur du skapar en bokning i TE Viewer som personal Pdf, 768.2 kB.

Här kan personal boka utrustning om institutionen tillgängliggjort sådan som bokningsbar. Exempel på utrustning kan vara datorer, läsplattor, bilar, cyklar och labbutrustning

Visar centrala lärosalar med utrustning ur funktion eller som saknas.

Här finns det möjlighet att söka ut på samtliga objekttyper för att sedan kunna exportera till t.ex. Excel för bearbetning. I det exportfilen får du ut utökad information såsom datum för när bokningar skapades/ändrades, längd på bokningar mm.

Sök schema för äldre kurser som blivit inaktiva i TimeEdit

Används för att söka ut och generera scheman till TV-skärmar.

Ingång studenter webbokning

För studenter. Inloggning sker med universitetskonto. Här finns bokningssidor för att boka grupp- och resursrum, samt institutionsägda lokaler.

Ingång TimeEdit-ingång för klientanvändare

Här kan du som är klientanvändare se de bokningar som du skapat och ändrat i klienten "Mina bokningar".

Ingång TE Plan

Förplanerings- och tjänsteplaneringsverktyg för de institutioner som beställt TE Plan.

TE Plan - Tjänsteplanering

Tips för schemavisning

Här får du tips på hur du enklast söker ut objekt, anpassar utformningen av ditt schema och exporterar scheman till din kalender.

Här hittar du en lathund för hur du prenumererar på scheman till olika kalenderprogram som till exempel Outlook:

Lathund prenumerera på scheman Pdf, 638.8 kB.

 • Från ingångarna som heter Sök schema (öppen ingång) Personal (inloggning med sukat-ID) kan du göra utsökningar under dessa länkar: Schema, English schedule, Schema för export och statistik (endast Personalingången).
 • När du klickat på den ingång du vill göra en utsökning på blir en sökruta synlig.
 • Du kan genom rullistan välja olika objekttyper att söka ut på, t.ex. Lokal eller Person. Skriv i sökord och klicka på Sök. Du kan välja fler objekttyper, t.ex. Lokal tillsammans med Person. Du kan söka på del av namn eller siffror, förslag visas direkt när du skriver i tecken i sökrutan.
 • Resultatet syns i Sökresultat, klicka på det schema du vill se så läggs resultaten till höger under Mina val.
 • Under rubriken Mina val kan du ändra tidsintervall och ta bort sökningar du inte vill ha (genom att klicka på minustecknet). Det går även att välja en tidigare sökning under rubriken Historik. Standardinställningen är "Nu"-terminens slutdatum.
 • Om du vill ändra tid klickar du på "Ändra tid" och klickar på de datum i kalendern du är intresserad av att se.
 • Klicka på "Visa schema" så blir schemat synligt.

 • Under Prenumerera-knappen kan du välja att exportera ditt schema till ditt kalenderprogram. Kom ihåg att ändra tiden om du vill ha ett annat datumformat än Rullande 2 veckor som är det förifyllda alternativet.
 • Under Skriv ut-knappen kan du skriva ut ditt schema i pappersformat eller spara i ett pdf-format.
 • Under Anpassa-knappen finns det ett antal flikar där du har stora möjligheter att konstruera ditt egna schema utifrån vad du vill se och inte:
  • Under fliken Vyer kan du välja att ta bort kolumner eller visa ett grafiskt schema.
  • Under fliken Färg kan du färglägga dina bokningar.
  • Under fliken Stil kan du anpassa textstorleken.
  • Under fliken Filter kan du välja specifikt vilka objekt du vill se, t.ex. en viss delkurs eller en viss lärare.
  • Under fliken Exportera kan du välja att exportera ditt schema till olika format, t.ex. Excel.
  • Under flikarna Sortering och Tid kan du välja hur schemat ska vara strukturerat.
 • Vill du dölja bokningar klickar du på "Dölj bokningar" längst ner på sidan och klickar på de bokningar du inte vill se.
 • En röd prick betyder att bokningen är ändrad senaste 24 timmarna. Ett streck över bokningen betyder att den är avbokad senaste 24 timmarna.

Kontakt

Support TimeEdit
För information och frågor om de olika applikationerna av TimeEdit.

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen