Mobility Online

Stockholms universitet implementerar ett nytt system för hantering av internationell mobilitet. Syftet med Mobility Online är att effektivisera och strömlinjeforma processer och rutiner för arbetet med internationell mobilitet på hela universitetet.

Målsättningen är att systemet ska vara ett komplett verktyg för hantering av internationell mobilitet.

Internationella koordinatorer får behörighet i Mobility Online efter genomgången utbildning.

 

Mer information och manualer finns i Confluence.

Mobility Online
Vi som jobbar med implementeringen av Mobility Online heter Maria Bodinger och Linnéa Wikner.

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Sidansvarig: Studentavdelningen