Regelboken

Regelboken är Stockholms universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande styrdokument.

Här hittar du strategier, policy, planer, regler och handläggningsordningar som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor och universitetsdirektör. Dessutom återfinns stöddokument som är kompletterande dokument och som kan beslutas av beslutsfattare på lägre nivå än övriga styrdokument.

Läs mer om Regelboken

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Sidansvarig: Rektors kansli