Områdeskansliet för humanvetenskap

Områdeskansliet för humanvetenskap stödjer områdesnämnden, fakultetsnämnderna och institutionerna samt ger kommunikationsstöd.

Generellt uppdrag

Stöd i frågor som rör utbildning och forskning, ekonomi, rekrytering och befordran av lärare inom det humanvetenskapliga området. Områdeskansliet innefattar en kommunikationssektion.

Särskilda uppdrag

 • Ansvara för stödet till Stockholms universitets lärar-utbildningsorganisation.

Ansvarsområde

 • Kanslistöd till området och fakulteterna
 • Planering och uppföljning inom området
 • Samordning av kvalitetssäkrings- och utvecklingsfrågor inom området
 • Samordning och initiering av uppdrag och projekt (SUSa)
 • Stöd till institutioner inom kansliets ansvarsområde
 • Webbinformation och studentrekryteringsaktiviteter

Sektioner

 • Humanistiska fakultetskansliet
 • Juridiska fakultetskansliet
 • Kommunikationssektionen
 • Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
 • Sektionen för uppdragssamordning
 • Sektionen för områdesövergripande samordning (tidigare Stab)

Kontakt

Funktionsadress:

Besöksadress:

Postadress: (behövs detta på internwebben?)

Kostnadsställe:

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: