Alumnverksamhet

Alumnverksamhet handlar om att bygga ömsesidiga, varaktiga relationer. Alumnerna måste få något av värde tillbaka. Alumnverksamheten vid Stockholms universitet bedrivs både på central nivå och på institutionsnivå. Här har vi samlat information för dig som arbetar med lokal alumnverksamhet.

Alumner bidrar till utbildningarna genom att ställa upp som gästföreläsare, engagera sig som mentorer, delta i marknadsföring och svara på enkäter. Alumner erbjuder examensjobb, praktikplatser och rekryterar färdiga studenter till sina arbetsplatser. De är ofta goda ambassadörer för programmet, ämnet och lärosätet, så därför är det värdefullt att behålla kontakten med före detta studenter. Genom goda relationer till alumner stärks också Stockholms universitets varumärke.

Behoven av alumnverksamhet och alumnsamverkan kan se olika ut vid universitetet. Även om behoven varierar kan alla institutioner få ut mycket av att hålla kontakten med tidigare studenter. Det gäller bara att hitta det som är intressant och relevant för just er verksamhet och era alumner.

Vad innebär det att vara alumn?

En person som tagit minst 7,5 högskolepoäng vid Stockholms universitet räknas som en alumn. Här finns en film som förklarar vad en alumn är och vad det innebär att vara alumn. Välkommen att använda filmen i lämpliga sammanhang på din institution. Tipsa gärna kollegor som möter studenter om filmen.

Filmen på svenska
Filmen på engelska

Hur vi arbetar med alumnverksamhet

Den centrala alumnverksamheten koordineras från Studentavdelningen och ger ett grundläggande erbjudande till universitetets alla alumner, samt stöttar alumnverksamhet på institutionerna.
Från centralt håll kan vi hjälpa till med:

 • Tips, hjälp och utbildning som stöd i alumnarbetet till exempel vid anordnande av evenemang.
 • Rådgivning och stöd för att komma igång med alumnverksamhet inom program, institution med mera.
 • Informationsspridning i universitetets kommunikationskanaler.
 • Informationsmaterial för studenter och alumner.
 • Uppgifter över alumner från specifika utbildningar eller examina.

Lokalt alumnarbete

Här är några exempel på alumnaktiviteter som du kan göra på din institution:

Alumnporträtt

Intervjua eller filma alumner för att inspirera presumtiva och nuvarande studenter.

Evenemang

 • Bjud in en forskare och/eller en alumn att föreläsa inom ett aktuellt område för endast alumner.
 • Ordna ett evenemang inriktat på yrkesliv, nätverk och karriär och bjud in unga alumner och även studenter.
 • Bjud in alumner till SU:s öppna föreläsningar och annat som görs specifikt vid din institution.
 • Arrangera alumnpaneler, på plats eller digitalt, för att visa olika karriärvägar efter examen.

Samarbeten

Finns det en studentförening knuten till institutionen? Både studenter och alumner brukar uppskatta att mötas så undersök om det går att samarbeta med någon studentförening eller kår.

Nätverk för alumnansvariga vid institutioner

På Studentavdelningen finns två alumnkoordinatorer på heltid som driver centrala projekt och arrangerar evenemang med alumner i fokus. På de flesta institutioner finns en person med uppdrag att arbeta med alumnverksamhet på deltid, men förutsättningarna ser olika ut.

Internt nätverk för alumnansvariga

Det finns ett nätverk för anställda som arbetar med alumnfrågor eller är intresserade av att arbeta aktivt med alumner. Nätverket ses två gånger per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Idag har cirka 40 institutioner en utsedd kontaktperson och medlem i nätverket. Vill du veta mer eller gå med i gruppen?
Kontakta alumn@su.se

Nationellt nätverk för alumnansvariga

Det finns ett nationellt nätverk för alumnkoordinatorer vid svenska lärosäten. Varje år arrangeras en fysisk träff och flera digitala möten per termin. Söker du mer information?
Kontakta alumn@su.se

Alumnnyhetsbrev

Alumnteamet vid Studentavdelningen skickar ett nyhetsbrev till alumnerna i alumnnätverket fyra gånger per år på både svenska och engelska. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att gå med i alumnnätverket. Även som anställd är du välkommen som medlem.

Gå med i alumnnätverket

Nyhetsbrevet innehåller alumnporträtt, evenemang, nyheter och projekt som riktar sig till alumner. Vi tar gärna emot tips till nyhetsbrevet från din institution (både på svenska och engelska, senast tre arbetsdagar innan planerad utgivning. Mejla bidrag till alumn@su.se

Utgivningsplan

 • tisdag 8 oktober
 • tisdag 10 december

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet

Mentorskapsprogram

Alumnverksamheten vid Studentavdelningen samordnar varje läsår ett mentorskapsprogram för hela universitetet. Vi ansvarar för projektplan, kommunikation, budget och riktlinjer för programmet, samt arrangerar ett antal gemensamma evenemang. Programmet är ett samarbete med institutionerna som rekryterar sina studenter och alumner och matchar dem i mentorspar.

Syftet är att alumner och studenter ska träffas för inspiration och utbyte av erfarenheter, samt att främja relationerna mellan studenter, alumner och institutionen/universitetet. Programmet svarar också på studenters behov av arbetslivsanknytning. Erfarenhet visar att alumnerna är väldigt positiva till att agera mentorer och gärna ställer upp.

Delta i Mentorskapsprogrammet

Läs mer om Mentorskapsprogrammet på su.se

Central alumnenkät

Studentavdelningen gjorde under våren 2021 en enkät till alumner som tog examen under 2018 och 2019. Enkäten skickades till alumner på samtliga examensnivåer och inom universitetets samtliga ämnesområden.
Syftet med enkäten var att skapa en bättre bild av vad studenterna efterfrågar för att kunna utveckla studentstödet med fokus på kopplingen mellan studier och arbetsliv. Ett annat syfte var att ta reda på hur etableringen på arbetsmarknaden hade gått för alumnerna.

Resultatet från enkäten

Drygt 2 800 personer svarade på enkäten och 80 % av alumnerna var nöjda med sin tid vid universitetet. Nöjdheten påverkades bland annat av i vilken grad alumnerna upplevt att de fått information om karriärmöjligheter och karriärstöd under studierna.

Resultatet från alumnenkäten visar att Stockholms universitet behöver satsa mer på att erbjuda studenter information om vilka jobb olika utbildningar kan leda till. En majoritet av alumnerna upplevde sig ha fått lite eller ingen karriärinformation, särskilt vad gäller möjligheterna att starta eget företag. Att inte få information om hur utbildningen hänger ihop med karriärmöjligheter påverkar upplevelsen av, och synen på studietiden, negativt.

Internationella alumner hade särskilda behov. Svårigheten att hitta bostad påverkade studieupplevelsen negativt. Många skrev också att de kände sig missgynnade eftersom mycket av karriärinformation och erbjudanden endast fanns på svenska.

Funktioner som ansvarar för studentbostäder, examensbevis, karriärstöd, studenthälsa, examensceremonier, studentliv och aktiviteter med flera fick ta del av resultaten eftersom deras verksamheter berördes och fick återkoppling från alumnerna.

Flera frågor i enkäten handlade om alumnernas nuvarande arbetssituation, bl.a. sektor och bransch. Ungefär lika många arbetar inom privat som inom offentlig sektor. Flest alumner jobbar enligt enkäten inom olika kommuner i Stockholmsregionen, främst Stockholms stad. Andra vanliga arbetsgivare var Stockholms universitet, Polismyndigheten, Karolinska Institutet och Price Waterhouse Coopers.

Under hösten 2024 planeras en ny alumnenkät.

Tips och verktyg för alumnansvariga

Här har vi samlat olika tips och verktyg för dig som arbetar med alumner på en institution. Hur kan man få kontakt med tidigare studenter? Hur marknadsför man alumnverksamheten och hur skriver man ett alumnporträtt?

Att få kontakt med alumner

Alumnverksamhet handlar om att bygga långsiktiga och ömsesidiga relationer mellan alumn och institution/universitet. Hur kan en institution göra det och hur skapar man kontakt med sina alumner?

Dagens studenter är morgondagens alumner.

 • Introducera begreppet alumn för studenterna redan under studietiden.
 • Bjud in alumner som föreläsare eller involvera dem på annat sätt i utbildningarna.
 • Gör gärna utskick till de studenter som snart tar examen. Fråga om de kan tänka sig att bli kontaktade av er framöver, för att t.ex. undersöka var de befinner sig på arbetsmarknaden.
 • Om din institution arrangerar examensceremonier, passa på att marknadsföra alumnnätverket då.
  Bjud gärna in en alumn som talare vid er ceremoni.
 • Vid alumnaktiviteter är det uppskattat att även bjuda in studenter. Då får studenterna konkreta exempel på engagemang från alumner.

Alumndatabasen, ett CRM-verktyg med alumnkontakter

Den centrala alumnverksamheten administrerar en databas där alla studenter och alumner som själva har anmält sig till alumnnätverket finns (ca 15 300 alumner i oktober 2023).
Alumndatabasen ligger i ett så kallat CRM-system och på SU använder vi Microsoft Dynamics 365. I dagsläget är det endast den centrala alumnverksamheten som har åtkomst till databasen. Förhoppningen är att alla som jobbar med alumnverksamhet på sikt ska få tillgång.

Om du arbetar på en institution och vill ha en lista över era alumner som eventuellt finns i databasen kan du skicka en förfrågan till alumn@su.se.
Observera att dessa listor inte får sparas eftersom uppgifterna i databasen uppdateras kontinuerligt. Det går bra att ta ut en lista för att till exempel göra ett utskick.

Att söka alumner via Linkedin

Om du har ett konto på Linkedin kan du gå till Stockholms universitets Linkedin-sida och välja "F.d. medarbetare", som inkluderar alumner, anställda och studenter. Alla som i sin Linkedin-profil har angett att de studerat eller jobbat vid SU syns i denna statistik. Här kan du använda olika filter för att få fram personerna du söker, exempelvis genom att använda sökord som "hållbarhet", "översättning" och "socionom". Du kan även ange de år som personen ska ha varit aktiv på SU, filtrera efter bostadsort eller land och efter arbetsgivare. Du kan sedan välja att skapa kontakt med alumnen, eller i vissa fall kontakta dem direkt på Linkedin. Fördelen att söka alumner på Linkedin är att informationen där oftast är uppdaterad.

Att skriva alumnporträtt

Alumnporträtt är ett mycket bra sätt att visa hur det har gått för tidigare studenter efter examen. De fungerar som marknadsföring av utbildningar vilket är värdefullt för presumtiva studenter, men även för nuvarande studenter.

Om du vill intervjua alumner vid din institution, tänk på att intervjua alumner med olika bakgrunder och i olika åldrar. Det är viktigt att inte bara visa upp "stjärnalumner", utan även alumner som kanske precis börjat sitt första jobb efter examen. På så sätt kan alumnporträtten verka både inspirerande (vart vill jag på sikt?) men också sporrande och peppande (detta kan jag jobba med direkt efter examen).

Ett alumnporträtt behöver inte vara långt utan det kan räcka med några få kärnfulla frågor och svar. Exempel på intervjufrågor:

 • Varför valde du att studera/att studera detta ämne/program?
 • Vilka minnen har du från studietiden/vilka känslor dyker upp när du tänker på den?
 • Var du engagerad i något utöver studierna (t.ex. studentkår, fakultetsförening, ämnesråd)?
 • Hur fick du ditt första jobb?
 • Vilka generiska kunskaper bär du med dig från studietiden?
 • Vilka generiska och ämnesspecifika kunskaper från utbildningen har du nytta av i ditt yrke idag?
 • Vad vill du säga till eller tipsa dagens studenter om som du hade velat veta när du studerade?
 • Vad har du för karriärmässiga drömmar idag?

Här kan du läsa tidigare alumnporträtt på svenska och på engelska. Du är fri att hänvisa till dessa artiklar i marknadsföring av era utbildningar.

Alumnporträtt på svenska
Alumnporträtt på engelska

Kontakt

Den centrala alumnverksamheten
Vill du undersöka möjligheterna att starta en alumnverksamhet vid din institution? Vill du veta vad vi centralt kan erbjuda för stöd och rådgivning? Välkommen att kontakta den centrala alumnverksamheten.

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Sidansvarig: Studentavdelningen