Profilprodukter

Stockholms universitets profilprodukter är produkter som bär vår logotyp eller som på annat sätt används i syfte att profilera universitet.

Profilprodukter är ett verktyg i vår kommunikation, som rätt använt bidrar till att förmedla en visuellt enhetlig bild av Stockholms universitet och en ökad intern samhörighet.

Allmänt om vårt varumärke på profilprodukter

Vi använder profilprodukter för att

 • signalera samhörighet och gemenskap
 • uppvakta och tacka
 • synliggöra Stockholms universitet i externa sammanhang.

Ledord

 1. Kvalitet – hög kvalitet som håller över tid.
 2. Hållbar – miljömässigt hållbara produkter.
 3. Funktion – framtagna med funktionalitet i åtanke.
 4. Identitet – stämmer överens med den bild vi vill ge av Stockholms universitet som huvudstads­universitet.

Läs våra beskrivande texter om universitetet i våra profiltexter som återfinns i kommunikationspolicyn.

Våra profiltexter

Vi bygger ETT varumärke

Samtliga verksamheter i organisationen ska kommuniceras och lyftas fram, men för att vara tydliga mot vår omvärld visar vi att vi är en del av Stockholms universitet istället för att utveckla parallella varumärken. Det är endast det övergripande varumärket, Stockholms universitet, som hanteras som ett varumärke.

Exempel på verksamheter som kommuniceras som Stockholms universitet:

 • organisatoriska verksamheter
 • institutioner
 • centrumbildningar
 • utbildningsprogram

Restriktioner

 • Verksamheter får inte ta fram och kommunicera egna logotyper på profilprodukter.
 • Förkortningen SU kommuniceras på profilprodukter endast i samband med domännamnet su.se.

Miljö och hållbarhet

Stockholms universitet arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling och detta speglar våra val även när det gäller profilprodukter.

Vi eftersträvar att köpa in produkter och material som i sin framställning förbrukar lite resurser och energi i ett livscykelperspektiv och som har så liten miljöpåverkan som möjligt. De material vi väljer ska vara möjliga att återvinna.

Universitetets miljöarbete

Här kan du köpa profilprodukter

Avtalet för profilprodukter och presentartiklar upphörde den 2 februari 2024. Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt med att publicera en ny upphandling och teckna avtal med en ny leverantör. För frågor relaterade till den upphandlingen kan du kontakta visuellidentitet@su.se.

Under tiden kommer universitetet erbjuda ett begränsat restlager av profilprodukter och presentartiklar. I samarbete med Kommunikations­avdelningen har Fastighetsavdelningen tagit fram en tillfällig rutin för försäljning av det befintliga lagret med profilprodukter. Försäljningen startar den 1 april och pågår tills lagret är slut.

Försäljning till medarbetare

En lista med ett begränsat antal profilprodukter för försäljning finns tillgänglig på SU-butikens webbsida.

SU-butiken

Beställningar via universitetets system för e-handel – Raindance – är inte möjligt innan ny leverantör är upphandlad.

Återförsäljare på campus

Privatpersoner kan handla profilprodukter med betalkort vid något av universitetets servicecenter i Frescati respektive Albano samt i Infocenter i Studenthuset, Frescati.

Ta fram egna profilprodukter

OBS! Just nu kan du inte ta fram egna profilprodukter eftersom avtalet med vår leverantör har upphört.

När ny leverantör är på plats går det bra att ta fram en ny produkt eller en produkt med egen design. Kreativitet och nytänkande uppmuntras! Följ alltid de grafiska riktlinjerna.

Läs mer under Stöd och service, Kommunikation

Kontakt

Profilfrågor och produktionsverktyg

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen