Studentavdelningen

Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt handlägga studentärenden.

Studentavdelningens Helena Pallin, foto Karin Persson

Studentavdelningens Helena Pallin, foto: Karin Persson

Generellt uppdrag

Studentavdelningen ger verksamhetsstöd till institutioner, dels i studieadministrativa frågor, dels i frågor som handlar om att universitetet ska kunna erbjuda studenter en god studiemiljö och goda studieförutsättningar.

Särskilda uppdrag:

 • Fördela nationella medel för riktat pedagogiskt stöd
 • Försäljning av tjänster till andra lärosäten inom studenthälsovård, studie- och språkverkstad, utbildningstolkning och VFU-system
 • Bistå Universitets- och högskolerådet i genomförandet av högskoleprovet.

Ansvarsområden

 • Antagning
 • Delportföljansvar Studieadministrativt stöd
 • Examen och stipendier
 • Internationell mobilitet
 • Studenthälsovård
 • Studieinformation - nationell studentrekrytering och event
 • Studie- och karriärvägledning och alumnsamordning
 • Studie- och språkverkstad
 • Systemförvaltning Ladok
 • Riktat pedagogiskt stöd
 • Utbildningstolkning
 • VFU-sekretariatet och central VFU-kommunikation

Produktansvarig IT-system

 • dISP
 • Ladok
 • MoveOn/Mobility Online
 • NyA
 • VFU-portal/-portfölj

Sektioner

 • Antagning och studieinformation
 • Studentstöd
 • Vägledning och internationalisering
 • Utbildningsdokumentation
 • Utbildningstolkning
 • Kansliet

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Sidansvarig: