Medarbetarträffar

Här samlar vi information om träffar som sker kontinuerligt under året inom olika områden och för olika målgrupper.

Information om möten inom ledning och förvaltning hittar du under Organisation.

Administration

Forum för administrativa chefer

Ett nätverk för institutionernas administrativa chefer. Cirka tre gånger i halvåret anordnas träffar med aktuella ämnen.
Samordnare är Malin Cederth Wahlström på Rektors kansli.

IT-forum för administrativa chefer

IT-avdelningen bjuder in alla administrativa chefer till IT-forum 2 gånger per termin. Inbjudningarna går ut via e-postlistan för administrativa chefer.
Kontakt: Julia Lundmark Weinz , IT-avdelningen.

Tidigare presentationer från IT-forum för administrativa chefer

Kommunikation

Kommunikationsnätverket

Nätverket samlar medarbetare som jobbar med kommunikation på SU. Under året ordnas två större träffar samt temafikan kring aktuella ämnen.

Läs mer om Kommunikationsnätverket

Utbildning

Vägledarnätverket

Vägledarnätverkets träffar anordnas av den centrala studie- och karriärvägledningen och är en del av fortbildningen för studie- och karriärvägledare och andra med studieadministrativa uppdrag vid Stockholms universitet. Teman och ämnen tas fram i samråd med en referensgrupp med studievägledarrepresentanter från alla fakulteter.

Du hittar nätverksträffarna i kalendern för medarbetare

Prenumerera på nyhetsbrevet med kommande väglädarnätverksträffar

Internationell studentrekrytering

International Office kallar till olika institutionsträffar både digitalt och fysiskt, kring migration, statistik och studentrekrytering.

För frågor kring institutionsträffarna är du välkommen att kontakta Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering, International Office, Studentavdelningen: tina.larsson@su.se

Du hittar träffarna i kalender för medarbetare

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen