Alumnnätverket

På Studentavdelningen finns två alumnkoordinatorer på heltid som driver centrala projekt och arrangerar evenemang med alumner i fokus. På de flesta institutioner finns en person med uppdrag att arbeta med alumnverksamhet på deltid, men förutsättningarna ser olika ut.

Internt nätverk för alumnansvariga

Det finns ett nätverk för anställda som arbetar med alumnfrågor eller är intresserade av att arbeta aktivt med alumner. Nätverket ses två gånger per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Idag har cirka 40 institutioner en utsedd kontaktperson och medlem i nätverket. Vill du veta mer eller gå med i gruppen? Kontakta oss.

Nationellt nätverk för alumnansvariga

Det finns ett nationellt nätverk för alumnkoordinatorer vid svenska lärosäten. Varje år arrangeras en fysisk träff och flera digitala möten per termin. Kontakta oss om du söker mer information.

Kontakt

Alumnkoordinatorerna på Studentavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Sidansvarig: Studentavdelningen