Institutioner och centrum

Utbildning och forskning bedrivs vid Stockholms universitet inom 51 institutioner, centrum och institut direkt placerade under områdes- eller fakultetsnämnd.

Institutionerna styrs av en institutionsstyrelse och leds av en prefekt. Centrum leds av en föreståndare.

Du hittar alla institutioner, centrum och institut på vår externa webbplats:

Länkar till institutioner och centrum

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen