Bergianska trädgården

Besök Bergianska trädgården för en promenad eller för att luncha. Och boka en visning!

Edvard Anderssons växthus

Edvard Anderssons växthus. Foto: Mia Olvång.

 

Bergianska trädgården har till uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten ska rikta sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten.

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård och har sitt ursprung i Bergielund, en trädgård som grundades av bröderna Bergius på 1700-talet. Idag drivs trädgården i Frescati, Stockholm, med Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien som huvudmän.

Visningar och program

Det går att boka en visning i något av växthusen eller i trädgården utomhus.
Boka visning i Bergianska trädgården

Det finns också en mängd olika evenemang under året.
Se kalendern för Bergianska

Café, restaurang och butik

I Bergianska trädgården kan du fika och äta gott. Det finns en mindre caféservering i Edvard Andersons växthus samt restaurang och café i Gamla orangeriet. En museibutik finns i entrén till Edvard Andersons växthus.

Om matställen och museibutik i Bergianska

Missa inte

Victoriahuset och visningen av jättenäckrosen när den garanterat blommar.

Om Victoriahuset och jättenäckrosen

Årets visning 19-22 augusti 2024

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen