Arkivering och diarieföring

Här finner du styrdokument som rör arkiv och registratur, till exempel regler om bevarande och gallring, handläggningsordning för arkiv- och registraturområdet samt stöddokument, till exempel dokumenthanteringsplanen, klassificeringsstrukturen och mallar.

Strategier

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Policydokument

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Planer

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek