IT-avdelningen

IT-avdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets IT. Det innebär bland annat att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar och tjänster som stödjer forskare, lärare, studenter och verksamhetsstödet.

Generellt uppdrag

IT-avdelningen ska leverera på beslutat innehåll och budget i portföljerna inom portföljstyrningsmodellen. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets IT-säkerhet, det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt portföljstyrningsramverket inom universitetet.

Ansvarsområden

 • Informations- och IT-säkerhet
 • Service och support för universitets-gemensam IT
 • Universitetsgemensamma licenser
 • Utveckling och förvaltning av universitetsgemensamma IT-produkter inklusive infrastruktur

Produktansvarig IT-system

 • Athena
 • Box
 • Confluence och Stratsys
 • Eduroam och nätverk
 • E-post, MS Office, Zoom
 • E-signatur
 • Inspera,Exia och Urkund
 • Klientskydd (Antivirus)
 • Kursvärdering
 • Microsoft 365 för studenter
 • SUA, telefoni och printomat
 • SUKAT och VPN
 • Survey & Report
 • REACH
 • Videotjänsten

Sektioner

 • Arkitektur, information och IT-säkerhet
 • IT-kompetens
 • IT-produktion
 • Styrning och stöd

Kontakt

Funktionsadress:

Besöksadress: Universitetsvägen 10D, plan 5 (Södra huset)
Postadress: IT-avdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 647

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: