Nyhetsbrev för medarbetare

Här samlar vi information om de interna nyhetsbrev som finns vid universitetet, vissa av dem går att prenumerera på.

Nyheter för medarbetare

Nyheter för medarbetare skickas till alla medarbetare varannan vecka under terminerna och ges ut av Kommunikationsavdelningen. Några av artiklarna i nyhetsbrevet översätts till engelska.
Kontakt: medarbetarnyheter@su.se

Deadline för förslag på notiser och artiklar våren 2024: 8 maj, 24 maj, 5 juni.

Från fakulteterna

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten

Målgrupp: institutionernas medarbetare
Redaktör: Jenny-Leontine Rosen, Humanistiska fakultetskansliet
Kontakt: jenny.rosen@su.se

Nyhetsbrev från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Målgrupp: institutionernas medarbetare
Redaktör: Elin Sahlin, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Kontakt: elin.sahlin@su.se

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten

Målgrupp: institutionernas medarbetare
Redaktör: Karin Jonsson, Naturvetenskapliga fakultetskansliet
Kontakt:

Arkiv och registratur

Centrala arkiv- och registraturfunktionens nyhetsbrev informerar om vad som är på gång och i fokus för tillfället, aktuella nyheter och kommande utbildningar inom arkiv- och registraturområdet. Det kommer ut ca två gånger per termin.

Målgrupp: Arkivvårdare, registratorer och administrativa chefer.
Kontakt: E-posta arkivet@su.se om du vill få nyhetsbrevet.

Bibliotek

Bibliotekets nyhetsbrev

Universitetsbibliotekets nyhetsbrev informerar om bibliotekets tjänster och stöd, aktuella nyheter, öppettider och evenemang samt bibliotekets arbete med öppen vetenskap och nyutgivet från förlaget Stockholm University Press. Det kommer ut några gånger per termin.
Kontakt: sub_kommunikation@su.se
Prenumerera och se tidigare nyhetsbrev

Chefer

Universitetets ledningsinformation (ULI)

Nyhetsbrevet är en informationskanal från universitetsledningen och skickas ut varannan torsdag under terminstid, med extrautskick om särskilda behov finns. Mottagare är prefekter, föreståndare och administrativa chefer. Kommunikationsavdelningen samordnar brevet.

Färdiga och godkända texter skickas senast kl 12 dagen innan till: ledningsinformation@su.se

Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

Utgivningsplan för ULI våren 2024:
18/1
1/2
15/2
29/2
14/3
27/3 - obs onsdag före påskhelgen, deadline för texter tisdag 26/3
11/4
25/4
8/5 - obs onsdag pga helgdagar, deadline för texter tisdag 7/5
23/5
5/6 - obs onsdag pga Nationaldaden, deadline för texter tisdag 4/6
20/6

Forskning

Newsletter from REIS

REIS är den engelska akronymen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 8 gånger per år. Det innehåller ett urval av aktuella och kommande utlysningar samt nyheter om forskningsfinansiering, forskningsetik och internationalisering samt information om aktiviteter, kurser och seminarier som avdelningen arrangerar för forskande och administrativ/ekonomisk personal vid Stockholms universitet.
Kontakt och prenumeration: info@fs.su.se

Internationellt

Aktuellt från International Office

Målgrupp: internt för utbyteskoordinatorer, internationella programansvariga, administratörer samt intresserade av internationella frågor
Redaktör: Studentavdelningen
Kontakt: utbyteskoordinator@su.se

IT

Nyheter IT-avdelningen

Nyhetsbrevet kommer ut cirka fem gånger per år och ges ut av IT-avdelningen.
Målgrupp: alla medarbetare
Kontakt: mia.soderbarj@su.se

Utbildning

Nyhetsbrev alumnnätverket

Målgrupp: alla alumner
Kontakt: alumn@su.se

Vägledarinfo

Målgrupp: medarbetare som jobbar med studentadministration
Redaktör: Studentavdelningen
Kontakt: vagledarinfo@su.se
Prenumerera

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen