Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar.

Generellt uppdrag

Avdelningen har ett varierat och komplext uppdrag med ansvar att strategiskt planera lokal-, bostads- och säkerhetsfrågor vid universitetet. Målet är att erbjuda effektiva lokaler, bostäder och service som bäst möter universitetets behov.

Ansvarsområden

 • Bostadsförsörjning: stödjer internationalisering genom att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och forskare.
 • Lokalförsörjning: ansvarar för universitetets lokaler, planerar och samordnar deras användning för alla verksamheter vid universitetet.
 • Tekniker: erbjuder vaktmästeritjänster såsom montering, reparationer och mindre flyttar med mera.
 • Servicetjänster
  - central tentamens- och undervisningsservice
  - konferenssamordning
  - lokalvård
  - post och gods
  - servicecenter
  - SU-butik
  - servicetekniker
  - gas, återvinning, avfall, växter med mera
 • Säkerhet
  - exportkontroll
  - fysisk och teknisk säkerhet
  - krishantering
  - laboratorie- och strålsäkerhet
  - personalsäkerhet
  - säkerhetsskydd

Produktansvarig IT-system

 • ARX
 • Faciliate
 • IA (AFA Försäkringar)
 • I-Net
 • Notisum
 • KeyControl
 • KLARA
 • Larm 2000
 • Mobility Online
 • SendSuite Trackning
 • Telliq
 • TimeEdit
 • Traka, Visma.net

Sektioner

Avdelningen består av två sektioner:

 • Lokal- och bostadsförsörjning
 • Universitetsservice

Vid avdelningen finns även ett antal grupper med olika specialistfunktioner: arbetarskydd, kansli, säkerhet och utveckling.

Kontakt

Fastighetsavdelningen: Serviceportalen/Lokal och fastighet

Besöksadress: Albano Hus 3, plan 4, Albanovägen 29

Postadress: Fastighetsavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 645 000 (sex siffror)

Fakturaadress: Stockholms universitet, C8201, 190 87 Rosersberg, Referens: 645

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen