Panorama

Panorama är en webbsändning för alla medarbetare vid Stockholms universitet, där ledningsinformation och studiointervjuer om aktuella universitetsfrågor blandas med reportage från kända och mindre kända delar av verksamheten.

Avsnitten finns också tillgängliga på Youtube.
Panorama produceras av Kommunikationsavdelningen.

Panorama: Konst på campus

28 maj 2024 kl 08:00


Vad kan Stockholms universitets egen konsthall Accelerator ge oss medarbetare? Hur tänker en av våra nya vicerektorer om akademisk frihet och internationalisering?

 

 • Rektor om propalestinskt tältläger, cancelkulturutredning och kursklassificering
 • Vi besöker Accelerator och träffar Therese Kellner och Richard Julin
 • Mårten Snickare och Christina Fredengren om hur konst kan berika forskning
 • Stefan Helgesson, vicerektor för det humanvetenskapliga området i studion
 • Första intrycket av den nya medarbetarwebben

Tidigare avsnitt av Panorama

19 mars 2024 08:00

I samarbete med andra lärosäten kan SU utveckla utbildningar som inte funnits tidigare. Panorama träffar representanter för två exempel: en ny masterutbildning inom ramen för Stockholm trio som drar igång redan i höst, och en masterutbildning inom Civis, ett samarbete mellan 17 olika universitet.

Varför utvecklar vi utbildningar som ska bedrivas tillsammans med andra lärosäten, med alla administrativa hinder det innebär? Filip Lindskog från Matematiska institutionen, Alasdair Skelton, ordförande för Civis Hub 1, och Anna Sobek, prefekt vid Institutionen för miljövetenskap, diskuterar.

Rektor inleder som vanligt programmet. Dessutom träffar vi Sofia Lodén, vice ordförande i Sveriges unga akademi och ledamot i regeringens forskningsberedning, och besöker forskningsstationen i Tarfala.

Sveriges unga akademis inspel till forskningsproppen.

Hela filmen om SU:s forskningsstation i Tarfala.

12 december 2023 08:00

Sista januari 2025 gör Astrid Söderbergh Widding sin sista dag på jobbet som rektor för Stockholms universitet, och mycket av 2024 kommer att handla om att hitta hennes efterträdare.

Hur går det till att hitta en ny rektor och vem bestämmer vem som får jobbet? Vi intervjuar styrelsens ordförande Mats Melin, och Annica Ekman från hörandeförsamlingen. Dessutom besöker vi växthuset på taket av Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

19 september 2023 07:00

Kommer hyran fortsätta höjas i samma tempo? Kan vi använda våra lokaler mer effektivt?

Många institutioner upplever de senaste årens stigande hyreskostnader som ett problem. Samtidigt har det gjorts stora förändringar i fastighetsbeståndet, med uppsagda lokaler och inflytt i Albano. Under läsåret tar Fastighetsavdelningen fram en ny lokalplan för varenda institution och avdelning.

Hör nya fastighetschefen berätta om stigande hyror, Projekt Lokaloptimering, nyrenoverade hörsalar och kontor som bara används ibland.

30 maj 2023 08:00

Universitetets interna webbsändning Panorama tar pulsen på forskarutbildningen.

 • Rektor om vikten av att vända minskningen av antalet doktorander
 • Åsa Burman, docent i filosofi och Berit Olofsson, sektionsdekan och professor i organisk kemi, i samtal om läget för forskarutbildningen
 • Disputerade utanför akademin om nyttan av att ha doktorerat
 • Reportage om pilotprojektet Forum för doktorander
 • Samtal med doktorander om våndan och glädjen under doktorandtiden

9 mars 2023 07:00

Gratisverktygen som kan svara på tentafrågor och kanske rentav skriva uppsatser finns ett knapptryck bort: vad måste universiteten göra idag och hur påverkas vårt jobb imorgon?

Sedan Open AI släppte ChatGPT i november 2022 har debatten om chattbotar rasat inom högskolevärlden. Hur ska vi genomföra rättssäkra examinationer? Hur kan chattbotar användas som verktyg i utbildningen? Kan vi redan nu använda dem i vårt vanliga jobb?

 • Rektor inleder med en utblick över läget för utbildning och forskning nationellt och globalt
 • Mark Klamberg från Juridiska institutionen, Cormac McGrath från CeUL och kommunikatören Amanda Gonzales Bengtsson i ett samtal om hur vi ska bete oss i den nya verklighet som chattbotarna skapar

Vägledning om användning av AI-drivna chattbotar

Temadag: AI och framtidens undervisning

Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning

December 2022 07:00

Hur värderar vi god undervisning, påverkar årets nobelpris Stockholms universitet och vad sysslar Högskoleföreningen med egentligen?

I decemberavsnittet av Panorama frågar vi oss hur undervisningen värderas i det akademiska systemet, diskuterar årets Nobelpris i medicin och hur det påverkar forskningsfältet paleogenetik, och besöker Bergianska trädgården och deras frökatalog. Dessutom en hälsning från rektor och årets avhandling!

20 september 2022 07:00

Tillbaks till det normala, men inte som förut. Efter två år präglade av distansarbete upplever vi en någorlunda normal terminsstart, för många studenter (och inte så få anställda) den första någonsin. Men nu ska det digitala kvantsprånget vi påstår oss ha tagit under pandemin bli verklighet och vardag - hur ska det gå till?

Efter inledning med rektor och universitetsdirektör tittar vi närmare på tre projekt som ska göra verklighet av nya arbetssätt vid Stockholms universitet, och som kommer påverka alla anställda som forskar eller undervisar.

 • Inspera - ett flexibelt digitalt examinationssystem
 • Eget publiceringsverktyg för öppen vetenskap
 • Active Learning Classrooms i Albano

20 juni 2022 07:00

Vi ser tillbaks på ett dramatiskt år i säsongens sista avsnitt av webbsända medarbetarträffen Panorama.

Återgång till campus, krig i Europa, oväntade donationer i 100-miljonersklassen... det har inte saknats omvälvande inslag under terminerna som gått.

Rektor inleder som vanligt med en hälsning, och från vårt nya campus Albano gör vi sedan korta nedslag i några tankeväckande händelser. Vi möter bland annat Iuliana från Ukraina som nu arbetar på Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

3 maj 2022 07:00

EU flyttar fram positionerna på högskoleområdet. Fler studenter ska ha internationell erfarenhet, fler universitetsallianser skapas, mer utbyten genomföras. Vi besöker EU-kommissionen och universitetet i Bryssel för att reda ut vad europeiseringen av högre utbildning innebär.

Erasmus-programmet, Bologna-processsen och Horizon Europe är bara några exempel: EU har redan fundamentalt förändrat högskolesektorn. Nu flyttar man fram positionerna ytterligare, med nya mål och ny finansiering. Vi åker till Bryssel för att försöka reda ut vad de senaste initiativen betyder för svenska högskolor och universitet.

 • Rektor om internationella utbytens betydelse för universitetens utveckling
 • Sophia Eriksson, ansvarig för allt arbete som rör högre utbildning vid EU-kommisionen, förklarar EU:s strategier för de europeiska universiteten
 • François Heinderyckx, professor vid Université Libre de Bruxelles och ansvarig för universitets arbete med CIVIS-alliansen, diskuterar alliansernas betydelse för universitetens framtid och ger konkreta exempel på vad CIVIS åstadkommit under sina första tre år

18 februari 2022 08:00

Panoramas februari-avsnitt gästas av utbildningsminister Anna Ekström, diskuterar hur vi ska utveckla undervisningen post-pandemi och tittar närmare på en märklig gammal tavla på Spökslottet.

 • Rektor kritisk till nya resursfördelningssystemet: ”ett steg i helt fel riktning”
 • Utbildningsministern om att prioritera grundutbildningar och ha forskarnas rygg
 • Filosofiska institutionen förbättrar genomströmningen med samverkansinlärning
 • Ur samlingarna: en världsunik tavla som aldrig blev färdig hänger på Spökslottet

3 december 2021 08:00

I decemberavsnittet av Panorama diskuterar vi det så omtalade men svårdefinierade kollegiala ledarskapet och berättar vad du måste tänka på innan du kandiderar till prefekt, reder ut den stora omorganisationen av lärarutbildningarna och den nya jätteinstitutionen som bildas efter nyår, samt kollar in forskning med hjälp av VR.

 • Rektor Astrid Söderbergh Widding om universitetets väg framåt under en omvälvande period
 • Vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre berättar hur lärarutbildningarnas nya organisation fungerar
 • Hur är det egentligen att vara prefekt? Maria Frostling från SBS och Mats Börjesson från BUV diskuterar kollegialt ledarskap
 • Vi tittar närmare på VR-forskning inom klinisk psykologi samt besöker Fakultetsklubben

17 september 2021 08:00

Rektors sommarhälsning. Inflytt till Albano pågår av både institutioner och konst. Hur och när blir det återgång till campus, och vilka lärdomar kan dras? Och vi får se och höra om sommarens forskningsexpedition till Arktis.

Ur innehållet:

 • Rektors hälsning till alla medarbetare
 • Rundvandring och inflyttning för både institutioner och konst i Albano
 • Petra Lindfors, professor i psykologi, om hälsofrämjande arbetsliv
 • Åsa Borin och Jessica van der Sluijs i samtal om återgång till campus
 • Forskaren som förbereder sig inför sommarens forskningsexpedition till Arktis

18 juni 2021 08:00

De digitala medarbetarträffarna har bytt namn till Panorama och fortsätter även efter distansläget. Årets första avsnitt är som vanligt Höstupptakt. Vi pratar om återgång till campus, prioriteringar för året, öppen vetenskap, bläddrar i gamla böcker och mycket annat.

 • Rektor Astrid Söderbergh Widding om lyfta restriktioner och återkomsten till campus
 • Universitetsdirektör Åsa Borin gästar studion och diskuterar utmaningar och prioriteringar under året som kommer
 • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie och nyutnämnt rektorsråd, samtalar om vägen mot öppen vetenskap med professor Arne Elofsson
 • I bibliotekets källare hittar vi världens första vetenskapliga tidskrift
 • Om människor och klimathändelser under forntiden, reportage med forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet

16 april 2021 13:00

Digital medarbetarträff #6. Hälsning från rektor, samtal och reportage om aktuella ämnen.

Medarbetarträffen i april handlar om digitala evenemang och vilka lärdomar vi tar med oss till ”sen”.

Ur innehållet:

 • Rektors hälsning till alla medarbetare
 • Digitala presskonferenser och att nå ut med en världsnyhet
 • The Conversation - stöd till forskare från idéstadie till publicering
 • Specialpedagogikens dag i skärmläge med fem gånger fler deltagare
 • Inför Hållbarhetsforum i helt digital form

15 januari 2021 13:00

Digital medarbetarträff #5 från den 15 januari 2021. Hälsning från rektor, samtal och reportage om aktuella ämnen.

Årets första medarbetarträff handlar om regeringens forskningspolitiska proposition som pekar ut riktningen för forskningen under de kommande åren.

Ur innehållet:

 • Rektors hälsning till alla medarbetare
 • Vetenskapsrådets GD Sven Stafström om forskningspropositionen
 • De tre vicerektorerna Elisabeth Wåghäll Nivre, Henrik Cederquist och Yvonne Svanström i ett samtal om vad propositionen innebär för SU
 • Uno Fors från DVS berättar om arbetet med ny teknik till lärosalarna
 • Vad ska hänga här? Reportage om konst på SU.

Läs även artikeln: ”Regeringen föreslår mer pengar till svensk forskning” på Medarbetarwebben. Här finns en sammanfattning av forsknings- och innovationspropositionen samt några kommentarer från olika personer vid Stockholms universitet.

23 oktober 2020 13:00

Digital medarbetarträff #4. Samtal och reportage om aktuella ämnen.

Ur programmet

 • Hälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Forskningsinfrastruktur - glädjande satsning i höstbudgeten.
 • SU i CIVIS - European Civic University Alliance.
 • Hållbarhetsarbete och klimatfärdplan.
 • I kikaren: MOOC - regeringsuppdrag om ny utbildningsform på SU.

23 augusti 2020 13:00

Ta del av aktuella frågor och vad som står i fokus för universitetet det kommande läsåret, i synnerhet mot bakgrund av den pågående pandemin. Torsdagen den 20 augusti 2020 sändes Höstupptakten som genomfördes som en digital medarbetarträff.

Program

 • Inledning av rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Universitetsdirektör Eino Örnfeldt om verksamhetsstödet.
 • Vad gäller för medarbetare och studenter under hösten? På distans och på campus.
 • Du får också veta mer om den digitala välkomstdagen för nya studenter och Accelerators höstprogram.

27 maj 2020 13:00

Ta del av rektor Astrid Söderbergh Widdings personliga hälsning till dig som medarbetare. Uppdatera dig om vad som gäller för höstterminen, för Stockholms universitets ekonomi, och se några spaningar inför framtiden. Onsdagen den 27 maj 2020 sändes vårens andra digitala medarbetarträff, se den här i efterhand.

Innehåll i urval:

 • Hälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding
 • Planeringschef Åsa Borin svarar på frågor om ekonomin.
 • Prorektor Clas Hättestrand berättar med om beslutet att planera för campusundervisning från och med den 31 augusti.
 • Vi får också veta mer om det senaste från Albanobygget och IT-avdelningen och CeUL berättar om sina lärdomar och framtidsspaningar.

Medarbetarträffen finns tillgänglig här ovan samt på su.se/play.

29 april 2020 13:00

Rektor Astrid Söderbergh Widding skickade, under den medarbetarträffen # 1 den 29 april 2020, en särskild hälsning och ett tack till alla medarbetare som jobbar hårt under ovanliga omständigheter.

Onsdagens digitala medarbetarträff, den första i en serie om tre under vårterminen, inleddes med en hälsning från rektor som uttryckte sin stora tacksamhet gentemot studenter och medarbetare som visar stor lojalitet och kreativitet under ovanliga och besvärliga omständigheter. Här kan du se rektors hälsning och de andra inslagen.

Kontakt

Panorama – digitala medarbetarträffar

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen