Ny medarbetarwebb i Sitevision

Universitetet får ett nytt webbpubliceringssystem/CMS. Sitevision, som det nya systemet heter, ersätter Polopoly och medarbetarwebben är den webbplats som först flyttas över till Sitevision.

Syftet med projektet är att få en digital arbetsplats som stödjer medarbetarna i deras uppdrag och som stärker samarbeten inom verksamheten.

Målet för den nya medarbetarwebben är att göra det lätt att hitta information, system och personer samt att göra kommunikationen träffsäker, sökbar och vid behov konfidentiell.

Projektet leds av Kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen i samarbete, med en referensgrupp på drygt 20 personer som representerar olika funktioner, roller och delar av universitetet.

Innehållsarbetet genomförs av en mindre grupp redaktörer inom förvaltningen tillsammans med projektgruppen.

Nu lanseras den nya webben:
Välkommen till den nya medarbetarwebben!

Bakgrund till byte av webbpubliceringssytem

Dagens medarbetarwebb uppfyller inte kraven gällande lag om tillgänglighet. Den innehåller endast information från universitetsförvaltningen och är inte strukturerad efter målgrupp utan utifrån ämne och avsändare.

Dagens webbpubliceringssystem Polopoly kommer inte att uppgraderas i framtiden och Sitevision är ett modernt verktyg som uppfyller våra behov.

Just nu

  • Klart med struktur- och innehållsarbetet tillsammans med redaktörer.
  • Klart med utveckling av mallar för startsida, ingångs- och sektionssidor samt nyhets- och kalendersidor.
  • Nya fräscha artiklar och uppdaterat innehåll har granskats och lagts in i nya mallar.
  • Fil- och bildarkiv har byggts upp.
  • En första testlansering för större grupp görs.
  • Testgruppen ger feedback på struktur, funktioner och i viss mån innehåll.

Nästa steg

  • Lansering av svensk medarbetarwebb är planerad till mitten av april.
  • Engelsk version av innehållet sker stegvis när innehåll på svenska är färdigt.
  • Lansering av engelsk medarbetarwebb sker när allt innehåll finns på plats.

Frågor och svar kring projektet ny medarbetarwebb

Här hittar du vanliga frågor och svar kring projektet ny medarbetarwebb. Har du andra frågor än dessa kan du mejla till funktionsadressen i kontaktrutan.

Universitetets nuvarande webbpubliceringsverktyg Polopoly uppgraderas inte i framtiden och Sitevision är ett modernt verktyg som uppfyller våra behov både vad gäller tillgänglighet, säkerhet och funktion.

Den svenska medarbetarwebben är först ut och är planerad att lanseras till mitten av april. Den engelska lanseras när den svenska är på plats. Därefter kommer även externa webbplatser att flyttas över. Planen för detta kommer att kommuniceras våren 2024.

Sitevision är modernare med en bra intern sökmotor.

Den nya medarbetarwebben kommer att vara publik till största del men det kommer även finnas sidor som endast inloggade medarbetare kan nå. Är man inloggad kan man också spara favoritsidor som man snabbt vill ha tillgång till.

Den största skillnaden är att vi går från en djup struktur till en plan struktur. På den befintliga medarbetarwebben finns det sidor som har undersidor som i sin tur har flera undersidor. Den nya medarbetarwebben kommer inte att ha lika många nivåer, utan vi kommer att ha huvudartiklar som i sin tur kan ha relaterad artikel under sig – precis som det redan nu fungerar på externa webben.

För att göra det enkelt för besökaren att hitta det den söker kommer innehållet att struktureras enligt två principer: hierarkiskt och tematiskt. Hierarkiskt – med tydliga indelningar i toppingångar, innehållssektioner och huvudartiklar. Tematiskt – med sidor som samlar olika typer av innehåll, som till exempel artiklar, dokument, verktyg men även ämnesområden.

Korslänkning mellan olika sektioner och områden är också en ny funktion.

Ja, den svenska lanseras i april och den engelska när allt svenskt innehåll är på plats.

Efter att förvaltningens alla avdelningar har städat upp och aktualitetskontrollerat sitt material på su.se/medarbetare fortsätter arbetet med att skapa en mer överskådlig struktur. Sedan granskas allt material för att synka innehåll.

Granskning av innehåll sker parallellt med den tekniska utvecklingen. Efter att struktur- och innehållsarbete gjorts tillsammans med redaktörer görs användartester med olika referensgrupper av struktur, navigation och funktionalitet. Efter testlansering för större grupp sker release för svensk medarbetarwebb. Engelsk version och medarbetarwebb sker stegvis efter att svenskt innehåll är på plats.

Det finns inte budgetmedel för att ta fram detta men vi fortsätter att utforska möjligheterna för både institutioner och förvaltningsavdelningar.

Med MS365 kommer nya möjligheter att skapas för samarbete och tillsammans ger systemen medarbetarna möjlighet för till exempel samarbetsytor på olika sätt. Men detta kommer att informeras om när det blir aktuellt.

Kontakt

Frågor om projektet: nymedarbetarwebb@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen