Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är ansvarig för Stockholms universitets övergripande kommunikation och leder och utvecklar det samlade kommunikationsarbetet.

Johan Brandt, kommunikationschef

Johan Brandt, kommunikationschef. Foto: Anna Karin Landin

Generellt uppdrag

Kommunikationsavdelningen är ansvarig för Stockholms universitets övergripande kommunikation och leder och utvecklar det samlade kommunikationsarbetet. Vidare utgör avdelningen en expertfunktion i kommunikationsfrågor samt ger stöd och utbildning till universitetets chefer och medarbetare kring intern och extern kommunikation, både strategiskt och operativt.

I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för att strategiskt prioritera, förankra och leda universitetets forskningskommunikation
 • Samordna och följa upp universitetets kommunikationsinsatser kopplat till studentrekrytering
 • Utveckla internkommunikationen

Särskilda uppdrag

 • Stockholm trio – värd för en gemensam
  kommunikationsstrateg för universitetsalliansen samt
  skapa en hemsida för alliansen.

Ansvarsområden

 • Delportföljansvar Digitala kanaler
 • Informationsmaterial
 • Kommunikationsinsatser kring studentrekrytering
 • Ljud och rörlig bild
 • Presstjänst
 • Internkommunikation
 • Strategiskt kommunikationsstöd
 • Universitetets
  - digitala kanaler (portfölj)
  - interna och externa nyhetsbrev
  - varumärke och visuella identitet

Produktansvarig IT-system

 • AdLab
 • Cludo
 • Newman
 • Polopoly
 • Sitevision
 • Matomo
 • Treasury

Sektioner

Kontakt

Funktionsadresser

Besöksadress, postadress och kostnadsställe

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 28, Frescati

Postadress: Kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 641 000

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen