Logotyp

Logotypen är den yttersta bäraren av vår visuella identitet, vårt varumärke. Logotypen ska alltid användas i all kommunikation där Stockholms universitet är avsändare.

Stockholms universitets logotyp består av märket och ordbilden. De två delarna ska alltid användas tillsammans som en enhet.

Logotypen är registrerad hos Patent- och registreringsverket och omfattas av upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen. Missbruk av universitetets logotyp kommer att beivras.

 

Stockholm Universitet Logotyp

Varianter

Stående och liggande

Logotypen finns i två utföranden:

 • Stående
 • Liggande

I tryck ska den stående varianten av logotypen användas i första hand.

Logotyp stående och ligande

Färgversioner

Det finns tre färgversioner av logotypen:

 • Universitetsblå
 • Svart
 • Vit (negativ)

Språkversioner

Logotypen finns på två språk:

 • Svenska
 • Engelska

Format

Logotypen finns både i vektor- och rasterformat. Vektorformatet kan skalas upp och ner utan att förlora i kvalitet. Använd därför vektorformat i första hand. Endast i undantagsfall används rastrerade version som png.

Alla logotyper finns i följande format:

Vektor: EPS, SVG
Raster: PNG

Rätt logotyp till rätt bakgrund

Tydliga kontraster är avgörande för läsbarheten. Använd vit logotyp mot mörk bakgrund och universitetsblå mot ljus bakgrund. Välj bakgrundsbilder som är tillräckligt mörka eller ljusa för att skapa tydlig kontrast mot logotypen.

Logotyp användning med bakgrund

Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon, det vill säga en yta där ingen text, färg, bild eller dekor får placeras. Frizonen är alltid minst höjden på det versala S:et i logotypen och gäller för både stående och liggande logotyp.

Logotyp frizon

Minsta storlek

Logotypen kan användas i olika storlekar så länge den är större än nedan angivna minsta storlek. Denna storlek krävs för att detaljerna ska framträda korrekt.

Tryck

Stående logotyp

 • Minst 20 mm bred

Liggande logotyp

 • Minst 32 mm bred

Digital

Stående logotyp

 • Minst 95 pixlar bred (svensk logotyp)
 • Minst 87 pixlar bred (engelsk logotyp)

Liggande logotyp

 • Minst 150 pixlar bred (svensk logotyp)
 • Minst 140 pixlar bred (engelsk logotyp)

Placering

Placering i layout

Logotypen ska alltid placeras främst till höger i övre eller nedre hörnet eller i övre vänster hörn. Logotypen placeras aldrig i nedre vänstra hörnet. Detta gäller både stående och liggande logotyp. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen.

Logotypens placering i film och rörlig bild

Placering av logotyp i förhållande till verksamhetsnamn

För verksamheter (fakulteter, institutioner, centrum med flera) inom universitetet finns en grafisk hierarki som gäller vid placering av logotypen i förhållande till verksamhetsnamnet.

SU:s interna grafiska hierarki

Placering av logotyp vid samarbeten

Vid externa samarbeten med andra parter finns riktlinjer för hur logotypen ska användas.

Grafisk hierarki vid samarbeten

Användning av studenter m.fl.

Studenter har rätt att använda universitetets logotyp vid intern kommunikation på kandidat- och magisteruppsatser efter kontakt med respektive institution.

Studenter har inte rätt att använda logotypen i extern kommunikation.

För övriga ska tillstånd sökas hos Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se

Restriktioner – detta får du inte göra

 • Det är inte tillåtet att koppla namn på verksamheter eller enheter inom organisationen till märket och på så sätt bilda nya logotyper. Det gäller även när nya verksamheter eller enheter inom eller vid universitetet tillkommer.
 • Det är inte tillåtet att modifiera eller förvanska logotypen. Den ska alltid ha sina ursprungliga proportioner och färger.
 • Det är inte tillåtet att separera märket från ordbilden.
  Undantag:
  - mindre digitala ytor där hela logotypen inte kan visas i sin helhet
  - vissa profilprodukter
  - i högtidliga sammanhang
 • Det är inte tillåtet att använda logotypen eller delar av logotypen som dekoration eller bakgrundsbild.

Logotypens historia

Märket i logotypen tecknades ursprungligen av hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (1914–1995) i samband med att Stockholms högskola blev statligt universitet 1960. Märket består av en fackla omlindad av en olivkvist i kombination med tre kronorna och en sigillomskrift. Inspirationen till utförandet fick Karl-Erik Forsberg av en plafondmålning i Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm.

Takmålning i SpökslottetFörstora bilden

Takmålning i Spökslottet. Målningen symboliserar kunskapen och på den finns bland annat gudinnan Pallas Athena som håller i en fackla omlindad av en olivkvist. De tre kronorna har Karl-Erik Forsberg adderat, de finns med redan i Magnus Erikssons sköld som en symbol för riket Sverige. I universitetets märke illustrerar kronorna det statliga huvudmannaskapet.

 

Så här säger Karl-Erik Forsberg själv om märket i en intervju från 1994:

– När väl de symboler som skulle ingå i märket bestämts återstod det för mig att teckna emblemet heraldiskt. Märket innehåller flera enheter som tillsammans skapar jämvikt. Båda sidor väger lika. Det finns inget som vinglar snett. Märket bär inte tillfällighetens prägel och är inte bundet till någon speciell tid. Formmässigt knyter det möjligen närmast an till det sena 1700-talet.

Logotyp orignal skiss

Stockholms universitets märke i originalutförande av Karl-Erik Forsberg. Märket har under åren modifierats i omgångar. 2007 tecknades det om för att komma närmare Karl-Erik Forsbergs original. Märket är registrerat hos Patent- och Registreringsverket.

Ladda ned logotypen

 • Tryckversionerna är anpassade för trycksaksproduktion och används främst i professionella program för layout och design.
 • De digitalt anpassade versionerna är anpassade för visning på digital skärm.

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen