Organisation

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelad i två vetenskapsområden: det Humanvetenskapliga området och det Naturvetenskapliga området.

Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Områdesnämnden för humanvetenskap har tre fakulteter under sig: Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet, vilka styrs av var sin fakultetsnämnd som leds av en dekan. Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för Naturvetenskapliga fakulteten.

Inom områdenas fakulteter finns 53 institutioner och institut som bedriver forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Institutionerna styrs av en institutionsstyrelse och leds av en prefekt.

Universitetsförvaltningen består av 11 avdelningar och leds av universitetsdirektören.

UTVALD LÄSNING

Ny medarbetarwebb i Sitevision

Universitetet får ett nytt webbpubliceringssystem/CMS. Sitevision, som det nya systemet heter, ersätter Polopoly och medarbetarwebben är den webbplats som först flyttas över till Sitevision.

Internationalisering

Universitetet är en internationell akademisk miljö. Vi arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till internationell verksamhet och på så sätt bidra till fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs.

Pågående projekt

Här samlas information om pågående universitetsövergripande projekt, oftast fleråriga och som berör flera funktioner inom SU.

Alumnverksamhet

Alumnverksamhet handlar om att bygga ömsesidiga, varaktiga relationer. Alumnerna måste få något av värde tillbaka. Alumnverksamheten vid Stockholms universitet bedrivs både på central nivå och på institutionsnivå.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen