Personal

Nedan finns styrdokument såsom rese- och mötespolicy, chefspolicy, anställningsordning och styrdokument som rör t.ex. prefektuppdraget och bisysslor.

Strategier

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Planer

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Stöddokument

För närvarande finns inga stöddokument inom det här området.

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen/Rektors kansli