Om regelboken

Regelboken är Stockholms universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande styrdokument. Här hittar du strategier, policy, planer, regler och handläggningsordningar som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor och universitetsdirektör. Dessutom återfinns stöddokument som är kompletterande dokument och som kan beslutas av beslutsfattare på lägre nivå än övriga styrdokument.

Stockholms universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller handläggning av olika ärenden. Universitetets forskning och utbildning styrs bl.a. av högskolelag och högskoleförordning, förvaltningslagen och myndighetsförordningen. Universitetet styrs även av en rad offentligrättsliga lagar och förordningar liksom arbetsrättsliga regler.

Utöver nationell och internationell lagstiftning finns det interna regler. Här på regelboken publiceras universitetets gemensamma styrdokument. Styrdokumenten är grupperade på ämnesområde. Dessa hittar du i vänstersidan. På varje styrdokument framgår vilken förvaltningsavdelning som ansvarar för innehållet samt namnet på kontaktperson.

Styrdokumenten tematiskt ordnade

Styrdokumenten är tematiskt ordnade under olika rubriker. Under varje rubrik är styrdokumenten inordnade under de fyra huvudtyperna policydokument, planer, regler och handläggningsordningar.

I vissa fall finns längst ned på sidan rubriken Stöddokument. Här återfinns dokumentation som rör det aktuella temat men som inte är styrdokument enligt definitionerna i handläggningsordningen utan ska ses som kompletterande dokument till styrdokumenten.

Handläggningsordning

Rektor har beslutat om Handläggningsordning för styrdokument som gäller vid beslut om nya styrdokument och vid revidering av befintliga. Syftet med handläggningsordningen är att göra det så enkelt som möjligt att följa de regler som styr verksamheten.

Handläggningsordningen samt tillhörande mall som beskriver hur styrdokumenten ska vara utformade finner du nedan (se bifogade dokument i pdf- samt wordformat).

Handläggningsordning för styrdokument

Mall för styrdokument Word, 167.7 kB.

Template for governing documents Word, 163.1 kB.

Kontakt

Har du allmänna frågor om styrdokument vid SU, eller behöver veta vem som är webbredaktör för vilka sidor?
Kontakta ansvarig webbredaktör, Henrik Lindell, Ledningssekretariatet vid Rektors kansli på henrik.lindell@su.se

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta juristerna på Rättssekretariatet, Rektors kansli via Fråga juristen

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: