Högskoleföreningen

Högskoleföreningen är Stockholms universitets vänförening och bildades i oktober 1869 efter flera års diskussioner om etablering av en högskola i huvudstaden. Samtidigt inbjöds allmänheten att lämna bidrag till en ny högskola och fem år senare hade man samlat in en halv miljon kronor.

Föreningen värnar om Stockholms högskolas och Stockholms universitets historia

Stockholms högskola bildades 1877 och den första föreläsningen hölls 1878. I de diskussioner som föregick bildandet fanns starka krafter för att Stockholms högskola skulle vara en akademi för fritt kunskapssökande utan examinationer och fri från de regler som gällde universiteten.

Det växande behovet av utbildade tjänstemän ledde dock till att högskolan år 1904 fick sin första examensrätt. Tanken var att när högskolan väl kommit till och dess framtid var tryggad skulle Högskoleföreningen kunna upplösas. Men föreningen finns ännu kvar, nu som en vänförening till Stockholms universitet.

Högskoleföreningens kronologi Pdf, 239.1 kB.

Välkommen som medlem!

Högskoleföreningen är till för alla som är intresserade av universitetets samlade verksamhet. Föreningen har normalt ett vårmöte och ett höstmöte ofta i någon av universitetets nya eller ombyggda lokaler. Rektor berättar om universitetets aktuella verksamhet och föreningen delar ut priser till årets bästa doktorsavhandlingar, nominerade av fakulteterna.

Mötena avslutades med supé och är trevliga tillfällen att träffa gamla vänner från universitetet. Föreningen värnar om Stockholms högskolas och Stockholms universitets historia och stöder olika projekt inom detta område. Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Den som vill bli medlem är välkommen att fylla i formuläret nedan:

Bli medlem i Högskoleföreningen

Högskoleföreningens styrelse

Ordförande: Agneta Bladh
Vice ordförande: Kåre Bremer
Kassör: Inger Löfroth
Ledamöter: Anders Gustavsson
Karin Helander
Johan Kleman
Pia Fürstenbach
Björn Wolrath

Sekreterare: Inga Horndahl

Högskoleföreningens avhandlingspriser

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten.

Pristagarna nomineras av fakulteterna och får en egen programpunkt på Forskardagarna. Priset, som är på 25 ­000 kronor, delas ut vid föreningens höstmiddag, där medlemmarna också får höra en kort föreläsning om den forskning som ligger bakom avhandlingen.

Högskoleföreningens avhandlingspriser

Högskoleföreningens publikationer

Här kan du ta del av tre publikationer som togs fram i samband med att föreningen 2019 fyllde 150 år. En behandlar uppkomsten av högskoleföreningen, en handlar om de pedagogiska ansatserna under högskolans första år och slutligen en om SciLifeLab, det senaste stora exemplet på samverkan mellan universiteten i Stockholm och regionen.

Stockholm 1869: 76 personer vill starta en högskola
Pia Bjerén Fürstenbach

Tid för en ny högskola

– några pedagogiska idéer i pläderingen för en ny "högskola i hufvudstaden"
Anders Gustavsson, Max Scheja & Annika Ullman

Rum för en ny högskola

Åren 2007-2009
Kåre Bremer

SciLifeLab

Högskoleföreningen 150 år – intervjuer

Högskoleföreningen ser som en av sina uppgifter att informera om Stockholms högskolas/universitetets historia. Föreningen publicerade i samband med sitt 150-årsjubileum 2019 intervjuer om universitetets utveckling. De intervjuade är rektorer och förvaltningschefer som ger sina perspektiv på skeendet under de senaste decennierna.

Högskoleföreningen 150 år – intervjuer

Kontakt

Postadress:
Högskoleföreningen
Stockholms universitet
Spökslottet
106 91 Stockholm

Högskoleföreningen har ingen besöksadress. Men du är välkommen att kontakta oss via e-post: hogskoleforeningen@su.se

Du kan också kontakta vår sekreterare via e-post inga.horndahl@su.se eller telefon 070-567 97 80.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Högskoleföreningen