Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket har i uppdrag att tillhandahålla vetenskaplig litteratur inom universitetets ämnesområden, såväl analogt som digitalt.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. Foto: Cecilia Burman

Generellt uppdrag

Biblioteket ska stödja universitetets forskare och studenter inom informationsförsörjning och publicering.

I uppdraget ingår:

 • ansvar för Stockholm University Press
 • universitetets centrala arkiv och registratur
 • överbibliotekarien har även särskilt uppdrag som rektorsråd för öppen vetenskap

Särskilda uppdrag

 • Forskningsdata (infrastruktur)

Ansvarsområde

 • Delportföljansvar Forskningsstöd
 • Fysiska och elektroniska biblioteksresurser
 • Nationell och internationell roll i arbetet med hur data och öppen vetenskap lagras och görs tillgänglig
 • Stöd till hela universitet i arkiv- och registraturfrågor samt ansvar för att utarbeta interna föreskrifter inom arkiv- och dokumenthantering
 • Övergripande ansvar för dokumenthantering, arkivbildning och arkivvård vid universitetet

Produktansvarig IT-system

Arbetsgrupper

 • Användarstöd och media
 • Arkiv och registratur
 • Avhandlingsstöd
 • Digitisering
 • Forskningsdata
 • Förvärv
 • IT-infra
 • Katalogisering
 • Kommunikation
 • Licens
 • Logistik
 • Lärandestöd
 • Publikationsdatabas
 • Samlingar
 • Scrumteam - Utveckling
 • Stockholm University Press (SUP)
 • Specialsamlingar
 • Verksamhetsstöd och utveckling

Kontakt

Funktionsadresser

Besöksadress: Universitetsvägen 14D, 114 18 Stockholm

Postadress: Universitetsbiblioteket, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 680000

Extern webbplats: Stockholms universitetsbibliotek

Foto på del av universitetsbiblioteket med skylten "Universitetsbibliotek" på fasaden. Till vänster i bild syns flera träd med klara höstfärger.

Fotograf: Ingmarie Andersson

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek