Bildspråk

Bilder är viktiga för att berätta vad vi är, visa vad vi gör och för att nå människor på ett sätt som ord ofta inte kan. Bilderna ska beröra, förklara och förstärka budskap.

Bilder är en central del i kommunikationen av Stockholms universitets identitet som ett ledande forskningsuniversitet med hög utbildningskvalitet. Ett medvetet bildspråk styr och formar vår identitet och igenkänning, vilket ger Stockholms universitet en tydligare profil. Att bilderna är av hög konstnärlig och teknisk kvalité är en självklarhet.

SU:s bilder ska återspegla den mångfald vi har i egenskap av ett internationellt universitet (med avseende till kön, bakgrund och ålder). Bilderna ska kännas naturliga och autentiska samtidigt som vi strävar efter att fånga det storslagna i allt från en blick till nya forskningsupptäckter.

Vid Stockholms universitet kan bilder användas på många olika sätt, de publiceras i olika kanaler och ska fungera i en mängd format.

Vårt bildspråk

Bilder ska fånga essensen av Stockholms universitet. De ska visa en levande atmosfär och förmedla budskapet att vårt universitet är en plats där kreativa individer gör fantastiska saker. Bilderna ska vitta om liv och rörelse, där ögonblick av samarbete och interaktion mellan våra studenter och forskare förevigas.

Det är viktigt att skapa äkta och naturliga uttryck i bilderna, undvik överdrivna, tillgjorda leenden och skratt. Fånga passionen och intensiteten i våra forskare/studenters arbete. Att bilderna är av hög konstnärlig och teknisk kvalité är en självklarhet. De ska återspegla den mångfald vi har i egenskap av internationellt universitet (med avseende till kön, bakgrund och ålder). Här samlas en mångfald av nyfikna, kreativa och ambitiösa forskare, studenter och medarbetare från hela världen och olika discipliner.

Skapa gärna en känsla av djup och rumslighet i bilderna, som att vi är placerade i scenen snarare än åskådar den utifrån. Betraktaren ska bjudas in och känna sig delaktig.

Fånga gärna oväntade situationer och händelser som visar den dynamik som finns på universitetet. Skapa bilder som väcker nyfikenhet och intresse, där betraktaren undrar vad som pågår. Människorna som avbildas ska kännas som en integrerad del av universitetets verksamhet.

Bilderna ska fånga Stockholms universitets själ och anda, där vi strävar efter att fånga det storslagna i allt från en blick till nya forskningsupptäckter.

Bilderna ska användas för att inspirera andra att upptäcka allt vårt universitet har att erbjuda.

Människor/Idéer

Interaktionen mellan elever, lärare, forskare, och deras idéer är en viktig del i universitetets verksamhet. Det är här utvecklingen och lärandet sker. Här finns människor och idéer som förändrar världen.

Djupa konversationer, en insikt eller delade skratt fångas som en tät ögonblicksbild, med känslan av att de porträtterade knappt förnimmer att de fotograferas. Även om många människor figurerar i bilder är det tydligt fokus på en persons känslor och uttryck. Våga gärna gå nära inpå.

Förstora bilden

Ledande forskningsuniversitet

Här ligger fokus på sökandet efter kunskap, enskilt eller i grupp. Avancerade forskningsmiljöer och laboratorier, innovativa experiment och fascinerande fältstudier ger en bild av en forskningsintensiv verksamhet. Människor figurerar ofta i bilderna men fokus ligger på aktiviteten och det som upptäcks. Personerna är fokuserade på sitt arbete snarare än poserande bredvid det. Genom att visa på den spets människorna vid Stockholms universitet besitter och det djup som finns i deras kunskap porträtteras djup, bredd och det mångvetenskapliga.

Förstora bilden
Förstora bilden

Samverkan

Stockholms universitet är en ambitiös aktör integrerad
i världen utanför campus. Vi avbildar vår strävan att vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling genom ny kunskap. Här visar vi på den öppna dialogen och utbytet med allmänheten och det omgivande samhället. Våra forskare påverkar beslutsfattare, är aktiva i debatter och bidrar till kunskapsutveckling. Bilderna är respektingivande och visar på tyngden vår forskning har i bidrar till samhället.

Tillhöra en plats

Vi visar upp våra moderna miljöer genom att ge en känsla av skala och ingjuta liv i vad som annars bara hade varit byggnader. Stockholms universitet är ett öppet, levande och kreativt lärosäte; det återspeglas i hur vi avbildar våra miljöer.

I huvudstaden

Stockholms universitets placering i huvudstaden återspeglar vi i bilder genom att visa storstadens möjligheter, bortom klichéartade vykortsvyer. Våra studenter har Stockholm som campus. Våra bilder porträtterar den dynamiska tillvaron det innebär att vara en integrerad del i en av storstad. Våra olika campus ligger i landets huvudstad med allt vad det innebär och det får synas, i pulsen, tyngden och livsglädjen som är en del av Stockholms universitets attraktionskraft.

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen