Humanvetenskapliga området

Inom humanvetenskapen studerar vi ämnen som juridik, humaniora och samhällsvetenskap. Vi har ett stort utbud av kurser, program och forskningsområden med fokus på människan och samhället.

UTVALD LÄSNING

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Humanvetenskapliga området