Vägledarnätverket

Den centrala studie- och karriärvägledningen anordnar lokala nätverksträffar för vägledare. De är en del av fortbildningen för studie- och karriärvägledare och andra med studieadministrativa uppdrag vid Stockholms universitet.

Vägledarnätverket

Teman och ämnen tas fram i samråd med en referensgrupp med studievägledarrepresentanter från alla fakulteter.

Du kan anmäla dig till nätverkets nyhetsbrev genom den här länken

Nationellt vägledarnätverk

Dessutom finns det nationella vägledarnätverket vid universitet och högskolor. Inom ramen för det nätverket anordnas utbildningar i samtalsmetodik, webbcaféer och årliga konferenser.

Kontakt

Centrala studie- och karriärvägledningen

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Sidansvarig: