Fakultetsklubben

På Stockholms universitets fakultetsklubb Manne Siegbahn kan du äta lunch måndagar–fredagar med två sittningar, kl. 11.30 respektive 12.30. Du kan spela spel, läsa, fika eller bara njuta av omgivningen. Arkitekturen, inredningen och den vackra trädgården bidrar till den avslappnade atmosfären.

Fakultetsklubben ska vara en naturlig och trivsam mötesplats för all universitetspersonal. För att främja kontakterna mellan universitetets alla anställda anordnas olika aktiviteter, exempelvis föreläsningar och pubkvällar. Det finns en matsalsdel och en loungedel.

Klubben invigdes den 23 april 2003 av rektor Gustaf Lindencrona som också tagit initiativ till klubben. Tio hedersmedlemmar finns, nämligen Gustaf Lindencrona, Örjan Skeppstedt, Karl-Axel Boström, Maria Ibsén, Inger Löfroth, Päivi Juvonen, Anders Colmsjö, Kåre Bremer, Monica Svensson, Susanne Lundgren och Lena Gerholm.

Fakultetsklubben Manne Siegbahn

Boka lunch och afternoon tea – så här gör du

Välkommen på lunch eller afternoon tea!

Två lunchsittningar: kl. 11.30-12.30 och 12.45-13.45

Du är välkommen på drop in, i mån av plats, eller om du föredrar att boka bord så gör du det senast kl 14:00 dagen före. Du får alltid en bekräftelse på bokningen.

Vi serverar en komplett lunchbuffé, vid önskemål om vegetarisk lunch eller annan specialkost behöver det bokas i förväg, det går även jättebra att ta lunchen som take away.

Priset är 140:- för lunch.

Du hittar menyerna på HÖRS hemsida:
Fakultetsklubbens veckomeny

OBS! Kom i tid till din sittning, men inte för tidigt till andra sittningen – det finns inte plats att vänta på eftersom första sittningens gäster har företräde till loungen för exempelvis fika.

KOM IHÅG att du som bokar in ett större sällskap är ansvarig för att dina gäster får det du bokat. Antalet vegetariska och andra rätter ska stämma med vad du bokat och gästerna ska inte ta av annan mat än beställd.

Afternoon tea

Välkommen på afternoon tea tisdagar och torsdagar 15.00–17.00. Kostar 75 kr och innehåller bland annat varma scones, marmelader med mera.

Boka kvällsaktivitet och spontan AW – så här går det till

Välkommen att boka din egna kvällsaktivitet – fest, mingel, disputation med mera.

Boka för egna kvällsarrangemang

Som medlem kan du också boka klubbens lokaler för egna kvällsarrangemang. Kontakta fakultetsklubben för mer information via e-post bokafakultetsklubben@nordrest.se

Vid bokning vänligen ange:

 • datum och tid
 • betalsätt, ange institution vid fakturering
 • eventuellt namn på värd, om annan än beställaren (observera att någon i sällskapet MÅSTE vara medlem, se förklaring här nedan)

Om du som bokar inte är medlem, men ska vara kontaktperson/beställare/samordnare/mottagare av svar och så vidare – boka med kopia till personen som givit dig uppdraget på din institution/avdelning/enhet, exempelvis professor XXX som då givetvis MÅSTE vara medlem och också delta i arrangemanget, alternativt vara värd.

Kom när det passar - spontan AW!

Medlemmar kan komma in i klubbens lokaler även vid andra tider än lunch! Tanken är att det ska vara möjligt att i köket själv kunna ta något i snacks-väg och alkoholfri dryck. Mer om hur det går till hittar du i klubbens lokaler, där du också hittar prislistan (pärm finns framtagen eller ligger alternativt i köket). Kom ihåg att kolla att inget kvällsarrangemang pågår om du går till lokalen på kvällen!

Onsdagar är avsatt som AW (After Work) för medlemmar, antingen som ren AW-kväll (anmälan krävs för att säkerställa personal och servering) eller som pubkväll med talare eller provning (inbjudan med föranmälan skickas ut via epost). Se under rubriken Bokade kvällar nedan. Övriga obokade kvällar är fria att boka och bokningarna görs som vanligt via Nordrest (restauratören).

AW-kvällar har endast bemanning och servering om ni blir minst 5 personer – anmäl antal och datum till fakultetsklubben@su.se

Observera att det kan tillkomma bokningar med kort varsel.

Bokade kvällar 2024

AW-kvällar med personal och servering, (minst 5 personer och förbokat) annars AW med alkoholfria alternativ och pärm - meddela till fakultetsklubben@su.se och datum ni kommer!

*Webblänk för anmälan öppnar ca 2 veckor innan resp aktivitet, oftast i samband med inbjudan.

 • Torsdag 29/2 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Lördag 2/3 Bokat (kvällskaktivitet)
 • Onsdag 6/3 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 13/3 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 20/3 Bokat (klubbaktivitet, debattkväll)
 • Onsdag 27/3 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 3/4 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 10/4 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 17/4 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 24/4 Bokat Årsmöte samt föreläsning
 • Tisdag 23/4 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Torsdag 25/4 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Onsdag 8/5 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 15/5 Bokat AW 17-20
 • Fredag 17/5 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Tisdag 21/5 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Onsdag 22/5 Bokat (klubbaktivitet, vinprovning)
 • Onsdag 29/5 Bokat AW 17-20
 • Torsdag 30/5 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Fredag 31/5 Bokat (kvällsaktivitet)
 • Måndag 3/6 Bokat (kvällsaktivitet)
 • Tisdag 4/6 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Onsdag 5/6 Bokat AW 17-20
 • Onsdag 12/6 Bokat (klubbaktivitet, grillpub)
 • Torsdag 13/6 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Tisdag 10/12 Prelbokat (kvällsaktivitet)
 • Onsdag 18/12 Bokat (kvällsaktivitet)

Programaktiviteter för medlemmar

Webblänk för anmälan öppnar ca 2 veckor innan respektive aktivitet, oftast i samband med inbjudan som skickas ut till alla medlemmar.

Har du frågor om medlemskap, våra aktiviteter eller har förslag på aktiviteter e-postar du fakultetsklubben:
fakultetsklubben@su.se.

Våren 2024

24/1 Kl. 17:30

Lena Lind Palicki, universitetslektor vid Stockholms universitet, nu chef
för Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF), presenterar ”Den sista striden
om dom”.

Anmälan senas

21/2 Kl. 17:30

Louise Wallenberg, professor i modevetenskap. Talar om. ”Modets baksidor -förr
och nu”.

Anmälan senast 16/2

20/3 Kl. 17:30

Debattkväll. Spinnoff på ”Hur fri är forskningen och forskaren?”

Anmälan senast 15/3

24/4 Kl. 16:30

Årsmöte, därefter kl. 17:30 berättar Nils Elander, professor emeritus SU
”OmManne Siegbahn – människan, forskaren, läraren, ledaren och om dem han
ledde.”

Anmälan senast 17/4

22/5 Kl. 17:30

Vinprovning, vårviner. Monica Åberg Yngwe, sommelier och SU-alumn leder
provningen.

Anmälan senast 15/5

12/6 Kl. 17:30

Grillpub.

Anmälan senast 7/6

Passerkort

Du som anställd på Stockholms universitet har tillträde till Fakultetsklubbens lokaler påfört ditt passerkort vardagar mellan kl 11.00–13.00. Medlemmar har behörighet påfört sitt passerkort för tillträde till fakultetsklubbens lokaler dagar och kvällar under veckor och helger.

Avbokningar

Avbokningar eller ändringar av antalet gäster ska meddelas senast klockan 14.00 vardagen innan bokat datum. Om avbokning av en eller flera gäster eller helt sällskap sker senare än kl 14.00 vardagen innan debiteras 75 % av lunchpriset per utebliven person. Skulle antalet gäster minska med 10 personer eller fler i samma sällskap ska justering meddelas senast tre vardagar innan bokat datum. Därefter debiteras 75 % av värdet för lunchen per utebliven person.

Avbokningar sker genom att e-posta bokafakultetesklubben@nordrest.s

Bli medlem

Alla anställda är välkomna som medlemmar. Det gäller även personer som var anställda vid universitetet då de pensionerades. Även doktorander och gästforskare är välkomna som medlemmar oavsett om de har anställning eller inte. Övriga medlemskap kan beviljas av styrelsen i särskilda fall.

Medlemskap innebär att du har ett passerkort, vanligtvis kopplat till ditt ordinarie inststitutions/avdelningskort, så att du kan komma in till lunchserveringen och till särskilda evenemang. Medlemmar har också möjlighet att hyra klubbens lokal.

Medlemskap kostar 300 kr för kalenderår (1/1–31/12)

 • Betala in avgiften på klubbens plusgiro 20 25 42-7 (med namn och institutionsnamn).
 • Klicka på Registrera och fyll i formuläret.

Inom cirka två veckor kan ditt ordinarie passerkort användas i dörren till klubbens lunchservering i Manne Siegbahnvillan. Externa medlemmar samt andra utan kort får hämta ut sitt kort mot uppvisande av legitimation på Stockholm universitets Servicecenter.

Befintliga medlemmar får sedan en faktura, skickas ut i december innevarande år alternativt januari nya året. Antingen betalar medlemmen avgiften och fortsätter vara medlem, eller också skriver man (till adressen nedan) och säger upp eller vilar sitt medlemskap.

Vill du veta mer om detta eller avsluta ditt medlemskap kontaktar du registerhållare Maria Svärd Baker på, maria.baker@su.se

Här på webbplatsen hittar du information om vilka aktiviteter som är på gång.

Styrelse och stadgar

Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, fem ordinarie ledamöter samt ersättare och adjungerade ledamöter. Årsmöte hålls en gång om året.

Ordförande:

Clas Hättestrand, Rektors kansli/Institutionen för naturgeografi

Vice ordförande:

Leif Järlebark, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Ledamöter

 • Per Larsson, Kommunikationsavdelningen (sekreterare)
 • Mikael Knutsson, Personalavdelningen (kassör)
 • Yvonne Lindqvist, Tolk- och översättarinstitutet
 • Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi

Ersättare

 • Erik Angner, Filosofiska institutionen
 • Karin Bohlin Folcker, Studentavdelningen
 • Cecilia Wadensjö, Tolk- och översättarinstitutet

Adjungerade ledamöter

 • Maria Svärd Baker, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (registerhållare, webmaster)
 • Inga Horndahl, tidigare Konferensservice, Tekniska avdelningen

§1
Föreningens namn är Stockholms universitets fakultetsklubb, Manne Siegbahn.

§2
Fakultetsklubben är en ideell förening vars syfte är att främja forskningen och utbildningen vid Stockholms universitet genom att under trivsamma förhållanden öka kontakten mellan lärare, forskare och övriga anställda vid Stockholms universitet.

I denna anda ska det vetenskapliga utbytet förbättras genom föredrag, diskussioner och andra gemensamma aktiviteter.

§3
Alla anställda vid Stockholms universitet är välkomna som medlemmar. Det gäller också före detta anställda, som var anställda vid universitetet när de pensionerades. Även forskare och forskarstuderande vid Stockholms universitet ska kunna vara medlemmar vare sig de har anställning eller ej. Styrelsen kan också därutöver bevilja medlemskap i särskilda fall.

§4
Medlemskapet ger medlem tillträde i fakultetsklubbens lokaler. Medlem har rätt att medföra gäster.

Fakultetsklubben ska ansöka om medlemskap i "Association of College and University Clubs International" (ACUC), vilket ger tillgång till fakultetsklubbar i andra länder.

Medlem är skyldig att rätta sig efter de regler som kan uppställas för den lokal fakultetsklubben har tillgång till, liksom de regler som kan gälla betalning och utskänkning.

§5
Medlem erlägger årsavgift. Medlemskapet avser kalenderår 1/1-31/12. Årsavgiften för det kommande året bestäms av årsmötet.

§6
Medlem kan uteslutas om årsavgift inte betalas eller om medlemmen bryter mot regler som uppställts för föreningens användning av lokaler eller måltidsarrangemang.

§7
Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§8
Senast två veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§9
På årsmötet ska behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Inkomna motioner från medlemmar
 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
 11. Val av styrelse och ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Val av revisorer och ersättare
 14. Vid mötet väckta frågor
 15. Avslutning

§10
Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet. Samtliga väljs på två år i taget. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§11
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Postgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§12
Styrelsens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§13
Revisorerna ska vara två ordinarie och en suppleant, vilka väljs ut på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§14
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandre följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen. För ändring av ändamålsparagrafen erfördras dessutom rektors godkännande.

§15
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning i §2.

Kontakt och öppettider

Stockholms universitets fakultetsklubb: Manne Siegbahn

Adress
Manne Siegbahnvillan
Frescativägen 22
106 91 Stockholm

Öppet: mån–fre, kl 10.30–22.00

Stängt på klubben: Skärtorsdagen 28/3, Röd dag 1/5, Klämdag 10/5 (efter Kristi Himmelsfärd, Klämdag 7/6 (efter Nationaldagen)

Boka lunch och afternoon tea

Kontakta restaurangen bokafakultetsklubben@nordrest.se

Kontakta klubben
fakultetsklubben@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-09

Sidansvarig: Fakultetsklubben