Rättssekretariatet, Rektors kansli

Rättssekretariatet ingår i Rektors kansli och ansvarar för att ge löpande och strategiskt juridiskt stöd till hela organisationen inom alla rättsområden utom arbetsrätt samt ge kanslistöd till disciplinnämnden.

Foto på Markos ska in här

Generellt uppdrag

Sekretariatet ansvarar för universitetets samtliga kontakter med rättsvårdande myn-digheter och företräder universitetet inför domstol. Universitetets dataskyddsombud är placerat på Rättssekretariatet.

Ansvarsområde

 • Domstolsprocesser
 • Juridiskt stöd avseende
  - avtalsgranskning
  - forskningsetiska frågor
  - upphandlingsfrågor
  - förvaltningsrätt
  - immaterialrätt
  - sekretessbedömning i särskilda fall vid utlämnande av allmän handling
  - högskolejuridiska frågor
 • Samordning och beredning av disciplinärenden
 • Universitetets övergripande arbete med GDPR
 • Uppföljning av regelefterlevnad
 • Utbildningsinsatser inom sekretariatets ansvarsområde

Kontakt

Fråga juristen via serviceportalen

Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16, Frescati
Postadress: Rättssekretariatet, Rektorskansli, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: (6- siffrigt)

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: