Personuppgifter/GDPR

Här finner du styrdokument som rör personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

Planer

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Regler

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Handläggningsordningar

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: