Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningens uppdrag är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Förvaltningen ska också möta de krav som ställs på Stockholms universitet som statlig myndighet.

Universitetsförvaltningen består av 11 avdelningar och leds av universitetsdirektören.

Fokusområde för förvaltningen 2024

Digitalisering för att effektivisera och förenkla det administrativa verksamhetsstödet.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Rektors kansli