Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicyn beskriver hur Stockholms universitet säkrar och utvecklar forskning och utbildning med målet att uppnå högsta kvalitet.

Stockholms universitets kvalitetsarbete vilar på en väl förankrad kultur som bygger på ett reflekterande och kritiskt kunskapssökande, samt på ett försvar och förmedlande av etablerad kunskap. Kvalitetsarbetet har sin grund i engagemang, förtroende och enskilt ansvarstagande bland lärare, annan personal och studenter.

Universitetets kvalitetssystem omfattar förutsättningar, genomförande och uppföljning av utbildning och forskning. Eftersom systemet även ska bidra till att forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet, finns processer där dessa regelbundet granskas och följs upp. Systemet ska möta de kvalitetskrav, förväntningar och önskemål som ställs på verksamheten från statsmakterna, studenter och olika intressenter i omvärlden.

Läs mer i Stockholms universitets kvalitetspolicy.

Kvalitetsarbete utbildning

Kvalitetsarbete utbildning
Kvalitetsfunktionen vid rektors kansli

Kvalitetsarbete forskning

Kvalitetsarbete forskning

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Rektors kansli