Forskning

UTVALD LÄSNING

Översikter utlysningar

Här finns alla nya utlysningsöversikter.

Checklista inför datapublicering

När du valt repositorium för dina forskningsdata (eller dess metadata, om forskningsdata inte kan publiceras med öppen tillgång) kan du i god tid förbereda dem på ett sätt som gör dem så öppet tillgängliga och FAIR som möjligt vid publicering.

Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

Här ges vägledning till forskare vid Stockholms universitet kring information till och inhämtande av samtycke från forskningspersoner, inklusive mallar att använda.

Tillgänglig och trovärdig publicering

Publicerade forskningsresultat ska vara trovärdiga och tillgängliga. Därför är det viktigt att tänka strategiskt om hur du synliggör och sprider din forskning.

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen