Etik och juridik

Som forskare ansvarar du för att följa god forskningssed i din forskning. I detta ingår att hålla dig informerad om och följa de regler och riktlinjer som gäller.

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.

Du kan vända dig till Rättssekretariatet om du behöver hjälp med juridiska frågor. Rättssekretariatet ger också utbildningar om exempelvis offentlighetsprincipen och sekretess, och deltar i arrangemang som organiseras av andra.

När det gäller frågor som rör behandling av personuppgifter är det till universitetets dataskyddsombud du ska vända dig.

UTVALD LÄSNING

Människor och personuppgifter

När du forskar på människor, eller information om eller biologiska prover från människor, väcks etiska frågor och särskilda etiska hänsyn måste tas.

Etik vid forskningssamarbeten och utlandsforskning

När du samarbetar med andra inom din forskning kan det finnas olika riktlinjer att förhålla sig till, inte minst vid internationella samarbeten.

Djurförsök

Användandet av djurförsök i Sverige är reglerat i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt i djurskyddsföreskrifterna.

Ansvar för god forskningssed vid Stockholms universitet

Alla har ett individuellt ansvar när det gäller god forskningssed, samtidigt som universitetet har ett övergripande ansvar. Vissa roller och funktioner medför ett särskilt ansvar. Universitetet erbjuder stöd kring dessa frågor

Etikstöd
Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.
Fråga juristen
Rättssekretariatet
Dataskyddsombudet
Rättssekretariatet

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd