Arkivering och allmänna handlingar

Forskningsinformation som skapas i samband med forskningsprojekt är en betydelsefull del av universitetets arkiv. Enligt Arkivlagen (1990:782) ska arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser allmänhetens rätt till insyn, rättsskipningen, samt förvaltningens och forskningens behov. Det är viktigt att redan från början tänka på att bevara de handlingar som enligt regelverket ska arkiveras. Eftersom forskningsinformation och forskningsdata ska kunna återanvändas är den information som hjälper till att ge en god förståelse för vad som hänt, och varför, under forskningsprojektet samt hur forskningsdata ska tolkas viktig att bevara. Här hittar du information om vad som gäller kring arkivering och gallring.

Läs mer om arkivering av forskningsinformation

Läs regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet

 

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Sidansvarig: -