Forska

UTVALD LÄSNING

Forska

Den här sidan beskriver det stöd du som forskare på Stockholms universitet kan få gällande vetenskaplig publicering.

Forskningsdata

Stockholms universitet erbjuder digitala verktyg för att du som forskar ska kunna hantera, dokumentera, lagra och analysera forskningsdata säkert.

Upphovsrätt och öppna licenser

Här kan du läsa både om hur du hanterar upphovsrätt för ditt eget material och vad du behöver tänka på om du vill använda andras upphovsrättsskyddade material.

Finansiering av öppen tillgång (APC)

Du som forskare på Stockholms universitet behöver oftast inte betala någon publiceringsavgift eftersom dessa finansieras centralt på universitetet genom biblioteket.

Policy för öppen vetenskap

Stockholms universitets policy för öppen vetenskap anger den övergripande strategiska målsättningen för universitetet som gäller för alla anställda. Hur policyn ska implementeras beskrivs i tilläggsdokumentet Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap.

Forskningsdatateamet
Frågor om hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata kan ställas i Serviceportalen under "Forskningsdata". Om du inte är anställd på Stockholms universitet kan du nå forskningsdatateamet via vår e-postadress nedan.
Allmänt publiceringsstöd och Stockholm University Press
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: -