Öppen vetenskap

Stockholms universitet arbetar aktivt för ett öppet vetenskapssystem, där all forskning som är offentligt finansierad bör vara öppet tillgänglig.

Som forskare på Stockholms universitet kan du få vägledning till mer information om hur universitetet jobbar med öppen vetenskap och var du kan hitta information, råd och stöd för publicering med öppen tillgång.

Flera förvaltningsavdelningar som till exempel universitetsbiblioteket, ledningskansliet och avdelningen för forsknings- och samverkansstöd arbetar tillsammans för att stödja arbetet med öppen vetenskap.

På universitetets externa webbplats hittar du exempelvis artiklar, poddar, webbinarier och andra aktiviteter relaterade till öppen vetenskap vid Stockholms universitetet.

Läs mer om öppen vetenskap vid Stockholms universitet på den externa webbplatsen.

Policy och plan för öppen vetenskap

Stockholms universitets policy för öppen vetenskap anger den övergripande strategiska målsättningen för universitetet som gäller för alla anställda. Hur policyn ska implementeras beskrivs i tilläggsdokumentet Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap.

Policy för öppen vetenskap

Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap

Att publicera med öppen tillgång

Forskare som arbetar vid Stockholms universitet och som vill publicera med öppen tillgång kan välja bland flera kanaler. Det finns förhandlade avtal med ett trettiotal förlag där universitetet betalar publiceringsavgifter för artiklar.

Läs mer om finansiering av öppen tillgång

Läs mer om Stockholm University Press

Läs mer om tillgänglig och trovärdig publicering

Läs mer om upphovsrätt och öppna licenser

Arbeta med öppna forskningsdata

Stockholms universitets forskare ska arbeta med forskningsdata på ett strukturerat sätt och tillgängliggöra dessa data så öppet som möjligt med hänsyn till etiska överväganden. Det finns en arbetsgrupp med specialister som kan ge support gällande planering, hantering, lagring, arkivering och publicering av forskningsdata.

Läs mer om forskningsdata

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket