Kommunicera din forskning

Behöver du som forskare hjälp med kommunikation och spridning av din forskning i interna och externa kanaler?

Expertstöd i kommunikationsfrågor

Kommunikationsavdelningens Press och redaktion kan hjälpa dig som forskare att nå ut i media.

Press och redaktion vid Kommunikationsavdelningen förmedlar aktuella händelser om universitetet och högskolesektorn samt nyheter om universitetets forskning, utbildning och verksamhet till medier och i interna och externa kanaler. Det kan bland annat ske genom pressmeddelanden, nyhetstips, webbartiklar och nyhetsbrev.

Press och redaktion

Marknadsför dig genom din profilsida

På din profilsida kan du bland annat visa dina publikationer, forskargrupper och forskningsprojekt. Du kan också lägga in ditt ORC-ID.

Profilsidor för medarbetare

Visa dina projekt och grupper i forskningskatalogen på su.se

I forskningskatalogen på universitetets webbplats (su.se) visas forskningsämnen, forskargrupper och forskningsprojekt. Kontakta din institutions webbredaktör för mer information. Du hittar ansvarig huvudredaktör (eller motsvarande) via länken nedan:

Kontaktpersoner för kommunikation

Var med som forskare i våra expertlistor

Stockholms universitet sammanställer löpande expertlistor med ett urval av forskare som kan kommentera aktuella eller återkommande händelser.

Expertlistorna riktar sig framför allt till journalister som letar forskare. Här nedan finns aktuella expertlistor.

Hitta experten (på su.se)

Vill du som forskare delta på en lista eller har du förslag på en ny expertlista? Kontakta redaktion@su.se

Bli intervjuad av media

Som forskare kan du bli kontaktad av media för att intervjuas antingen utifrån publicerade forskningsresultat eller som expert för att kommentera en aktuell händelse. Vill du få stöd inför en intervju kan du alltid kontakta presstjänsten via kontaktuppgifterna nedan.

En gång per termin genomförs även en utbildning för forskare som vill få mer kunskap och verktyg för att medverka i media.

Internutbildningar – Forskare möter media

Skriv populärvetenskapliga artiklar för The Conversation

Stockholms universitet är medlem i stiftelsen bakom det digitala magasinet The Conversation där forskare skriver artiklar och kommenterar aktuella nyhetshändelser i världen.

Är du forskare och har en bra idé om en artikel som du tror skulle passa där? Via den här länken kan du föreslå din idé och få stöd av kunniga redaktörer från idéstadiet till att artikeln publiceras:

theconversation.com/uk/pitches

The Conversation publicerar populärvetenskapliga forskningsnyheter för en internationell publik och når miljontals läsare varje månad. Läs mer om The Conversation:

theconversation.com/uk

Här finns artiklar i The Conversation skrivna av forskare vid Stockholms universitet.

Artiklar i The Conversation

En gång per termin besöker redaktörer från The Conversation i London Stockholms universitet för att hålla workshops för forskare om att skriva i The Conversation. Håll utkik i medarbetarkalendern.

Medarbetarkalendern

Har du frågor? Hör av dig till Kommunikationsavdelningen: redaktion@su.se

Skriv en debattartikel

En debattartikel är ett bra sätt att nå ut när det finns en tydlig åsikt eller förslag till åtgärder. Forskaren håller själv i kontakten med debattredaktioner och skriver artikel. Om en debattartikel är kopplad till nya forskningsresultat kan presstjänsten vid behov vara ett stöd för att hitta relevanta redaktioner.

Kontakt

Funktionsadresser dit du vänder dig för råd och stöd:

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen