Kontaktpersoner för kommunikation och webb

Kontaktpersonerna nedan är ansvariga huvudredaktörer för motsvarande webbplats om inte annat anges.

Humanvetenskapliga området

Områdets webbplats: Humanvetenskapliga området
Kommunikationsansvarig: Oskar Hansson

Humanistiska fakulteten

Fakultetens webbplats: Humanistiska fakulteten
Ansvarig huvudredaktör: Amanda Gonzalez Bengtsson

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom humanistiska fakulteten

Institutioner inom humanistiska fakulteten

Ansvarig huvudredaktör

Engelska institutionen

Patrik Ekström Mezek

Filosofiska institutionen

Gösta Grönroos

Historiska institutionen

Elin Larsson Heppling

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Helen Kollind

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Ulrica Nordström

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Henning Brüllhoff

Institutionen för kultur och estetik

Joanna Bong Lindström

Institutionen för lingvistik

Maria Arnstad

Institutionen för mediestudier

Henrik Schröder (utbildning)

Svante Emanuelli (forskning)

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Laura Lunnevuori

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Pia Nordin

Institutionen för ämnesdidaktik

Hilda Bergmar (utbildning)

Maria Brunzell (forskning)

Romanska och klassiska institutionen

David García López

Juridiska fakulteten

Fakultetens webbplats: Juridiska fakulteten

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom Juridiska fakulteten

Institutioner inom Juridiska fakulteten

Ansvarig huvudredaktör

Juridiska institutionen

Natalie Oliwsson

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakultetens webbplats: Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig huvudredaktör: Elin Sahlin

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ansvarig huvudredaktör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Ylva Carlsdotter

Rebecca Gustafsson Aplehag (utbildning, tjl)

Företagsekonomiska institutionen

Maria Ekström Stoetzer

Institutet för internationell ekonomi (IIES)

Hanna Weitz

Institutet för social forskning (SOFI)

Magnus Dahl

Daniel Bergnér Rossetti (tjl)

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Carina Bergholm (utbildning)

Åse Karlén (forskning)

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Gabriel Holmbom

Institutionen för folkhälsovetenskap

Håkan Soold

Institutionen för pedagogik och didaktik

Solveig Hauser

Karin Larsson

Per Jacoby (forskning)

Institutionen för socialt arbete

Ingrid Tinglöf

Kriminologiska institutionen

Malin Eriksson

Kulturgeografiska institutionen

Anders Rickegård

Nationalekonomiska institutionen

Anneli Eriksson

Psykologiska institutionen

Henrik Dunér

Daniela Brandel (kommunikatör)

Socialantropologiska institutionen

Victor Nygren

Sociologiska institutionen

Anna Borén

Specialpedagogiska institutionen

Mathias Brink

Statistiska institutionen

Richard Hager

Statsvetenskapliga institutionen

Jonas Rådne

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Ann Linders

Naturvetenskapliga området

Områdets webbplats: Naturvetenskapliga området
Ansvarig huvudredaktör: Karin Jonsson (vik), Sanna Lundsten (tjänstledig)

Matematisk-fysiska sektionen

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom Matematisk-fysiska sektionen

Institution inom Matematisk-fysiska sektionen

Ansvarig huvudredaktör

Fysikum

Gunilla Häggström

Institutionen för astronomi

Bengt Larsson

Matematiska institutionen

Erik Graver

Meteorologiska institutionen

Marianne Lagerklint

Kemiska sektionen

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom Kemiska sektionen

Institutioner inom Kemiska sektionen

Ansvarig huvudredaktör

Sektionens webbplats

Lina Larsson

Institutionen för biokemi och biofysik

Linn Rylander

Institutionen för material- och miljökemi

Angela Westin

Institutionen för organisk kemi

Ola Andersson

Biologiska sektionen

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner och ansvariga huvudredaktörer inom Biologiska sektionen

Institution inom Biologiska sektionen

Ansvarig huvudredaktör

Institutionen för biologisk grundutbildning

Jessica Slove Davidson

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Rasmus Erlandsson

Institutionen för molekylär biovetenskap,
Wenner-Grens institut

Alexander Malmstedt

Jessika Lind (tjl)

Zoologiska institutionen

Minna Miettinen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ansvariga huvudredaktörer på institutioner inom Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution inom Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ansvarig huvudredaktör

Institutionen för geologiska vetenskaper

Ines Jakobsson

Institutionen för naturgeografi

Malin Stenberg de Serves

Institutionen för miljövetenskap

Birgitta Noone

Stella Papadopoulou (kommunikatör)

Större centrum/motsvarande

Ansvariga huvudredaktörer på centrum vid SU.

Centrum/motsvarande

Ansvarig huvudredaktör

Bergianska botaniska trädgården

Niklas Wikström

Stockholms Resilienscentrum

Marcus Lundstedt

Östersjöcentrum

Isabell Stenson

Särskild inrättning inom fakulteter

Ansvarig huvudredaktör vid särskild inrättning inom fakulteter.

Särskild inrättning inom fakulteter

Kommunikationsansvarig

Accelerator – universitetets konsthall

Erica Moon-Nam Lindberg

Centrum, institut och fältstationer

Dessa verksamheter presenteras på olika sätt på webben, antingen på en webbsida eller på en mindre webbplats. Ansvarig huvudredaktör är densamma som på ansvarig institution. Se info på respektive webbplats.

Centrum, institut och fältstationer och ansvarig institution

Centrum / institut / fältstation

Ansvarig institution

Centrum för universitetslärarutbildning - CEUL

Institutionen för pedagogik och didaktik


Ansvarig huvudredaktör:
Annika Forslund

Centrum för barnkulturforskning

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Centrala webbplatser

Ansvarig ingångsredaktör för de centrala webbplatserna

Webbplats eller ingång

Ansvarig webbredaktör

Utbildningsingångarna på su.se och su.se/english

Karin Persson

Forskningsingångarna på su.se och su.se/english

Lina Enell

Om universitetet-ingångarna på su.se och su.se/english

Lina Enell

Medarbetarwebben (medarbetare.su.se och su.se/staff)

-

Stockholms universitetsbibliotek

Anna Stigell

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen