Humanistiska fakulteten

Humaniora har människan och människans kultur i centrum. Här kan du ta del av hur Humanistiska fakulteten är organiserad, vilka regler som gäller och hur beslut fattas.

Organisation

Humanistiska fakulteten har följande organ:

Till kalendarium

Strategier och planer

Här ser du ett dokument om humanistiska fakultetens strategier.

Humanistiska fakultetens strategiska plan 2023-2026 Pdf, 340.2 kB.

Ekonomi

Varje år får Stockholms universitet anslag från regeringen för att använda till utbildning och forskning, enligt vad som anges i Regleringsbrevet. Se hur pengarna fördelas inom Humanistiska fakulteten i deras budget.

Budget 2024 Pdf, 2 MB.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår controller, Polina Mörk. Vill du se budget för tidigare år, kontakta Emma Geira, controller vid Humanistiska fakultetskansliet: emma.geira@su.se

Beslut och protokoll

Här hittar du justerade protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträden för 2024.

Protokoll nr 1, 2024 Pdf, 146.1 kB.

Protokoll nr,2 2024 Pdf, 149.1 kB.

Protokoll nr, 3 2024 Pdf, 152.1 kB.

Om du är intresserad av tidigare protokoll eller bilagor så kontakta registrator, via mejl arkivet@su.se.

Delegationsordning

Delegationsordningen är ett dokument med namnet "Regler för delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde." Det innehåller två huvuddelar:

  1. En sammanställning av de viktigaste besluten som har delegerats från universitetsstyrelsen eller rektorn till förvaltningschefen, områdesnämnden och dekanusen inom Humanistiska fakulteten.
  2. Beslut som har delegerats från områdesnämnden till fakultetsnämnden, vidare till dekanusen, prodekanusen, prefekterna och institutionsstyrelserna inom fakulteten.

Dokumentet innehåller också information om viktiga uppgifter som regleras av Högskoleförordningen och vissa rutiner för hur beslut ska hanteras och genomföras. Med andra ord, det är en samling av regler och riktlinjer som beskriver hur beslutsfattande och delegering av befogenheter fungerar inom Humanistiska fakulteten.

Regler för delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde. Pdf, 345.4 kB.

Riktlinjer för anställning och rekrytering

Här hittar du dokument och riktlinjer som rör lärartillsättningar och andra personalärenden vid Humanistiska fakulteten.

Rekrytering av lärare

Här finns riktlinjer och handläggningsordning för rekrytering av lärare vid Humanistiska fakulteten. Du ser även information om de sakkunnigas uppdrag.

Befordran

Biträdande lektorer har möjlighet att ansöka om befordran till universitetslektor. Och tillsvidareanställda universitetslektorer har möjlighet att ansöka om befordran till professor. Här finns anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden vid Humanistiska fakulteten.

Docentärenden

Det finns riktlinjer och handläggningsordning för behandling av ärenden angående antagning som docent vid Humanistiska fakulteten. Här ser du dem och information om de sakkunnigas uppdrag.

Riktlinjer för utbildning

Vissa riktlinjer är specifika för den humanistiska fakulteten, andra är centrala. Här kan du se vad som gäller för riktlinjerna inom utbildning.

Humanistiska fakultetens webb

Om du vill veta vad som är aktuellt inom forskning och utbildning inom den humanistiska fakulteten så finns det samlat på humanistiska fakultetens webb.

Är du intresserad av utbildning på forskarnivå för hela SU, gå in på den externa webben.

Kontakt

Har du frågor till Humanistiska fakulteten? Mejla rätt instans.

Ekonomi

E-post:controller@hum.su.se

Rekrytering

E-post: rekrytering@hum.su.se

Disputationer

E-post: disputationer@humfak.su.se

Utbildning

E-post: utbildning@hum.su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Sidansvarig: Humanistiska fakulteten