Krisplan

Krisplan vid Stockholms universitet tydliggör en sammanhållen och uttrycklig central krisledning och rutiner för insatser vid allvarliga händelser.

Krisplanen är även avsedd att tydliggöra kravet på lokala krisplaner och utgöra stöd för prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus och/eller avdelningschef inom förvaltningen vid Stockholms universitet i arbetet att upprätta lokala krisorganisationer och planer för sina respektive verksamheter utifrån en myndighetsgemensam struktur.

Kontakt

Kontakta Peter Klysing, säkerhetschef: peter.klysing@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen