Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten består av sexton institutioner och ett antal institut och centra. Här kan du få en översikt över hur fakulteten är organiserad, vilka regler som gäller och hur beslut fattas inom fakulteten.

Organisation

Se information om Samhällsvetenskapliga fakultetens organ:

Till kalendarium

Strategier och planer

Här ser du samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan för perioden 2023-2025. Den är beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2023-09-20.

Ekonomi

Varje år får Stockholms universitet anslag från regeringen för att använda till utbildning och forskning, enligt vad som anges i Regleringsbrevet. I Samhällsvetenskapliga fakultetens budget finns information om hur pengarna fördelas inom fakulteten.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår controller, Ann-Sofie Andersson.

Fakultetsnämndens protokoll

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin. Här hittar du justerade protokoll från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträden för 2024.

Om du är intresserad av tidigare protokoll så kontakta registrator, via mejl arkivet@su.se.

Delegationsordning

Här kan du läsa besluts- och delegationsordning samt delegation av uppgifter om etikprövning som gäller för den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Utbildning på grund- och avanceradnivå

Här finns riktlinjerna som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Om du har frågor som rör utbildning, kursplaner och utbildningsplaner skicka e-post till utbildning@samfak.su.se.

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Utbildning på forskarnivå

Se vad som gäller för utbildning på forskarnivå, licentiatseminarium och disputation.

För frågor som rör licentiatseminarier och disputationer, skicka e-post till: samfakdisputationer@su.se

Utbildning
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Samhällsvetenskapliga fakultetens webb

Om du vill veta vilken forskning och utbildning som bedrivs och vad som är aktuellt inom den samhällsvetenskapliga fakulteten så finns det samlat på den samhällsvetenskapliga fakultetens webb

Är du intresserad av utbildning på forskarnivå för hela SU, gå in på den externa webben.

Kontakt

Har du frågor till Samhällsvetenskapliga fakulteten? Mejla rätt instans.

Rekrytering och befordran
samfakrekrytering@su.se

Docentur
samfakdocent@su.se

Utbildning
utbildning@samfak.su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sidansvarig: Samhällsvetenskapliga fakulteten