Typografi

Här får du hjälp att välja rätt typsnitt för trycksaker och digital kommunikation.

PMN Caecilia, TheSans och Sabon är de typsnitt som används i vår externa kommunikation. Vilket typsnitt som används, och hur, varierar beroende på om du kommunicerar i tryck eller digitalt.

Huvudregler

  • Följ typsnittstabellen
  • Vänsterställ text

Typsnittstabell

Följ typsnittstabellen för att välja rätt typsnitt till rubriker, brödtext och faktarutor i din trycksak och din digitala kommunikation. Typsnittet Sabon används inte på digitala skärmar.

Domäner under SU.se har tillgång till licenstypsnitt, kontakta visuellidentitet@su.se.

Tillfälle

Tryck

Digital

Titlar på publikationer
Huvudrubrik

PMN Caecilia Com Roman


PMN Caecilia Roman
Fallback Georgia,Times,”Times New Roman”, serif

Rubrik
Kapitelrubrik
Mellanrubrik
Underrubrik

The Sans Plain


The Sans Bold

The Sans Plain


The Sans bold


Fallback Verdana bold, sans-serif bold

Avsändare

PMN Caecilia Com Bold

PMN Caecilia Com Bold
Fallback Georgia bold, Times bold, serif bold

Faktaruta


Ingress


Bildtext


Tabelltext

The Sans Plain


The Sans Light


The Sans Plain Kursiv


The Sans Light Kursiv


The Sans light


Fallback Verdana bold, sans-serif bold

Brödtext

Sabon

The Sans light


Fallback Verdana bold, sans-serif bold

Markering i brödtext. Citat

Sabon Kursiv

The Sans light


Fallback Verdana bold, sans-serif bold

Alternativtypsnitt

Vid vardagskommunikation med t.ex Outlook och Officepaketet, använder vi av praktiska skäl Calibri och Times New Roman, typsnitt som är förinstallerade på de flesta datorer.

Tabell för våra alternativa typsnitt

Tillfälle

Typsnitt

Rubriker i Word

Rubriker i Powerpoint

Calibri (Headline)

Brödtext Powerpoint och digitala nyhetsbrev

Data i Excel

Calibri (Body)

​​​​Rubriker digitala nyhetsbrev

Calibri Bold

Brödtext i Word

(Ersätter Sabon om detta inte är installerat)

Times New Roman

Trycksak – exempel

Nedan visas en enkel typograferad layout. Huvudrubriken är satt med PMN Caecilia, ingressen och mellanrubriken i The Sans och brödtexten i Sabon.

Digitalt – exempel

Nedan visas exempel på hur vi använder våra typsnitt på digitala ytor.

Licenser

Universitetet har centralt köpt in ett antal licenser till de medarbetare vid Stockholms universitet som har kontinuerliga behov av våra typsnitt. För att få tillgång till en licens, kontakta visuellidentitet@su.se.

När du använder våra verktyg för visuell identitet behöver du inte installera typsnitt, de finns inbakade i mallarna.

Till verktygen

Observera.
Upphandlade leverantörer köper egen licens till typsnitten.

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen